Nyheter

Sh bygg, sten och anläggning signerar Gävle klimatavtal

Sh bygg, sten och anläggning har under hösten medverkat i en strategisk grupp tillsammans med ett tiotal organisationer i Gävle för att arbeta fram ett samarbetsformat kring klimatutmaningarna i Gävle.

Gävle kommuns mål är att skapa markant mindre koldioxidutsläpp till 2030 och vill då tillsammans med Gävles näringsliv skapa ett samarbete med de aktörer som är verksamma inom kommunen. Eftersom byggsektorn utgör 20% av Sveriges koldioxidutsläpp ser vi på Sh det som en självklarhet att vara en aktör som hjälper till att minimera de siffrorna. Ett samarbete vi givetvis vill vara delaktiga i.

Resultatet – Gävle klimatavtal. En enkel och tydlig samarbetsplattform där samtliga parter som tecknat under avtalet tillsammans skapar skillnad och arbetar för att få ner sina direkta och indirekta insläpp inom kommunens gränser. Genom kunskapsutbyte och olika fokusområden ska man aktivt jobba i samverkan för att skapa skillnad.

Den 15e december presenteras Gävle Klimatavtal för första gången av de undertecknande parterna och redan nu är arbetet i gång med att förbereda starten på 2024 i strategigruppen. Där vi självklart är med och är delaktiga.