Nyheter

Ambio blir återförsäljare när Elecosoft expanderar i Norge

Elecosoft, som gjort ett stort avtryck inom den svenska byggindustrin med planeringsverktyget Asta Powerproject, står nu redo för en strategisk expansion på norska marknaden. Expansionen sker genom ett samarbete med det teknikdrivna norska bolaget Ambio AS, som blir återförsäljare av Asta Powerproject.

Julia Hedlund, affärsutvecklingschef på Elecosoft, ser en stor potential med samarbetet:

– Ambio är en kunnig och strategisk partner, perfekt lämpad för att bli framgångsrik med Asta Powerproject på den norska marknaden. De har organisationen, kundfokuset och den höga ambitionsnivån som krävs för denna marknadsintroduktion.

”Alla pusselbitar på plats”

Enligt Elecosofts vd Anders Karlsson har det länge funnits en plan att etablera Asta Powerproject i Norge, och nu är företaget i precis rätt skede för att göra det.

– Asta Powerproject har använts på den svenska marknaden vid planering av byggprojekt i cirka 20 år. Det är en mycket uppskattad produkt som de flesta inom branschen känner till och använder. Den svenska marknaden är därför stabil, och vi är i ett bra läge att utöka vårt engagemang genom att etablera oss på en ny marknad. Vi bedömer att planeringsbehovet hos de norska byggbolagen motsvarar det vi sett i Sverige, och har därför stora förhoppningar på att en lyckad marknadsintroduktion kan leda till något väldigt bra, både för oss och våra kunder. Nu har vi hittat en kompetent partner i Ambio och alla pusselbitar är därmed plats, säger Karlsson.

Även hos Ambio AS, baserade i Stavanger, ser man stora möjligheter kopplade till lanseringen av Powerproject i Norge. Bolagets vd Lars E. Hauge berättar:

– Vi är mycket imponerade av produkten och ser stor potential hos både små och stora företag, oavsett om det handlar om enklare eller mer komplexa projekt som ska planeras. Det gäller givetvis huvudsakligen för entreprenörer och andra i byggsektorn, men även inom andra områden som exempelvis servicenäringen.

BIM-funktionaliteten tillför extra värde

I Norge har man kommit långt när det kommer till att använda data från 3D modeller i sina projekt. Denna s.k BIM-funktionalitet är något som utmärker Asta Powerproject och gör programmet extra intressant och värdefullt för norska användare, berättar Lars E. Hauge:

– I en miljö där BIM mer och mer blir normen är Asta Powerprojects förmåga att integrera och använda BIM-data i projektplaneringen oerhört värdefull. Den ger möjlighet till ökad effektivitet, precision och samordning genom hela projektet, från design till slutfas. Med Asta Powerproject får man alltså inte bara en total kontroll på projektplaneringen, man får också rena konkurrensfördelar, avslutar Hauge.