Nyheter

Helsingborg minskar utsläppen med 480 ton koldioxid med ECO-asfalt

Peab Asfalt har tecknat ett nytt avtal med Helsingborg Stad med fortsatt förtroende att genomföra asfalteringsarbeten i kommunen. I upphandlingen har det ställts krav på att värna om miljön och minska klimatutsläppen.

De senaste tre åren har Peab Asfalt haft ramavtal med Helsingborg Stad och asfalterat allt från kommunala vägar till busshållplatser och infarter. Nu förlängs kontraktet ytterligare ett år och sträcker sig över hela 2024.

Helsingborg Stad har gjort en tydlig satsning på att bli klimatneutrala år 2030. Ett viktigt steg för att nå målet har varit att man har ställt strikta miljökrav på entreprenörerna i kommunala upphandlingar.

Ett av kraven är att maskiner ska drivas med HVO, en förnyelsebar diesel som sänker utsläppen av växthusgaser med upp mot 90 procent. Förutom att använda HVO är Peab Asfalt också en föregångare genom användningen av ECO-Asfalt. Produkten tillverkas med hjälp av förnyelsebara värmekällor, främst bioolja, vilket bidrar till en lägre klimatpåverkan.

– Tack vare vår ECO-Asfalt har man minskat utsläppen med 480 ton koldioxid årligen, bara i Helsingborg Stad. Vi är stolta över att kunna bidra till att kommunen uppnår sitt klimatmål, säger Christopher Mårtensson, arbetschef på Peab Asfalt.

I kontraktet med Helsingborg ingår underhåll och beläggningsarbeten på allt från kommunala vägar till cykelbanor och parkeringsplatser. Det ingår förarbeten inför asfalteringen, som fräsning och justering. Även linjemålning och underhåll med asfaltering av broar ingår i avtalet.