Nyheter

Plagazi påbörjar nytt projekt i Tyskland

Plagazi har fått en beställning på en studie från det tyska avfallsföretaget Korn Recycling för implementering av en HE-2000-anläggning på plats. Korn har en av världens modernaste anläggningar för sortering av kommersiellt avfall och bearbetning av ersättningsbränsle och är pionjärer inom miljövänlig bearbetning och återvinning av avfall.

Syftet med studien är att ge Korn Recycling en förståelse för den allmänna genomförbarheten av att implementera en cirkulär Plagazi-processanläggning som passar inom deras önskade ramverk och uppfyller deras hållbarhetskrav. Plagazi kommer att undersöka hur vissa fraktioner av Korn Recyclings avfall kan användas för produktion av vätgas av hög kvalitet på det mest ekonomiskt lönsamma och hållbara sättet möjligt.

Studien kommer också att undersöka de potentiella tillämpningarna av vätgas som produceras från Korn Recyclings avfall, med avsikten att omvandla deras verksamhet och möjliggöra en högre nivå av cirkularitet. Om kunden anser att implementeringen av en Plagazi-anläggning är genomförbar efter avslutad studie kommer arbetet att fungera som en grund för en grundläggande ingenjörsstudie, som är en mer djupgående studie med fokus på kundens avfall och ytterligare projektdetaljer, inklusive testning, fullständiga processdetaljer, miljötillståndsprocess och omfattande ekonomisk analys.

När genomförbarhetsstudien och den grundläggande tekniska studien har slutförts fortsätter projektet in i anläggningsprojektfasen, inklusive teknik, upphandling och konstruktion (EPC), som börjar med anläggningsdesignen via en fördetaljstudie.

– Att etablera ett projekt med Korn Recycling visar på flexibiliteten och anpassningsförmågan hos Plagazis process och affärsmodell, och är ytterligare ett genombrott för företaget inom den tyska avfallssektorn. Eftersom vi har möjlighet att uppgradera återvinningsprocesser genom cirkulär behandling av avfall och samtidigt bidra till utvecklingen av Tysklands vätgasmarknad, är denna möjlighet utomordentligt lovande. Kopplingen mellan Plagazis innovativa teknik och Korn Recyclings redan toppmoderna verksamhet är en viktig milstolpe för framtiden för den tyska vätgasmarknaden, säger Gustav Granberg, VD Plagazi AB.

Foto: RalfWieckhorst