Nyheter

Renoveringsraseriet: ”Låt inte Sveriges byggnadsarv gå upp i rök, kommunpolitiker!”

”Sveriges byggadsarv riskerar att renoveras bort när detaljer som portar, fönster och balkonger byts ut mot standardlösningar i aluminium och plast.”

Det menar Alfred Skogberg och Gustav Bergström, Renoveringsraseriet i en debattartikeln i Altinget:

”Mängder av kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer slängs varje år på soptippen. Det går stick i stäv mot klimatmålen och samtidigt förvanskas Sverige mer och mer. I vår nya bok ”Gör om gör rätt – landet runt med Renoveringsraseriet” visar vi att många svenska städer är kraftigt förvanskade. Ett bidragande skäl är att politiker inte lyfter frågan och att myter präglar fönsterbytandet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/laat-inte-sveriges-byggnadsarv-gaa-upp-i-rok-kommunpolitiker

Foto: Christer Mårtensson