Nyheter

Wärtsiläs nya metanoldrivna motorer påskyndar sjöfartens övergång till hållbara bränslen

Wärtsilä lanserar fyra nya metanoldrivna motorer. Förutom Wärtsilä 32-motorn som lanserades ifjol, läggs nu Wärtsilä 20, Wärtsilä 31, Wärtsilä 46F samt Wärtsilä 46TS till portföljen av motorer som kan drivas med metanolbränsle. Wärtsilä har nu det bredaste urvalet av metanolmotorer på marknaden.

Metanol är ett hållbart och koldioxidneutralt alternativ och är ett av sjöfartens främsta alternativa bränslen för att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid år 2050. S.k. grön metanol kan produceras med förnybara energikällor och teknik för koldioxidavskiljning och kan relativt enkelt integreras i dagens sjöfart eftersom den kan lagras och transporteras med hjälp av samma infrastruktur som används för traditionella flytande bränslen. Wärtsilä utvecklar möjligheten att uppgradera till metanoldrift till att omfatta hela sin dieselmotorportfölj, inkluderande både nya motorer, samt motorer som för närvarande är i drift.

Uppgraderingar för metanoldrift finns redan tillgängliga eller är under utveckling för motortyperna Wärtsilä 31, Wärtsilä 32, Wärtsilä 46F, Wärtsilä 46TS och Wärtsilä ZA40S. Alla motorer i Wärtsilä 20-familjen kan beställas med möjligheten att förbränna metanol. Genom att introducera metanoldrift för dessa motorer har Wärtsilä utökat sitt metanolutbud till att omfatta ett stort antal fartygstyper inom marinindustrin.

– Utfasning av fossila bränslen genomsyrar hela vår strategi framöver, och utvecklingen av motorer som kan köras på framtida bränslen är avgörande för att det ska lyckas. Wärtsilä har en innovativ syn på hur vi kan stödja marinindustrins övergång till en mer hållbar verksamhet, och det här breda utbudet av metanolmotorer understryker detta, säger Roger Holm, direktör för affärsområdet Marine Power i Wärtsilä.

– Vi investerar stort i utveckling av nya bränsleflexibla tekniker och produkter eftersom det är avgörande för rederier att kunna ha maximal flexibilitet och att vara öppna för olika lösningar på vägen mot målet om nettonollutsläpp. Wärtsilä arbetar hårt för att kunna leverera denna flexibilitet. Vi har redan mycket gedigna meriter, och den bredare motorportföljen utökar både våra prestationer och vårt långsiktiga engagemang för sjöfartsindustrin, säger Stefan Nysjö, direktör för Power Supply inom Wärtsilä Marine Power. 

Wärtsilä är en av få marinmotortillverkare med omfattande erfarenhet av metanoldrivna motorer, eftersom företaget byggde om den första av fyra motorer på färjan Stena Germanica redan 2015. Ifjol lanserades metanolmotorn Wärtsilä 32 och lagrings- och försörjningssystemet MethanolPac, vilket blev en av de första kommersiellt tillgängliga lösningarna för användning av metanol som bränsle inom sjöfartsindustrin. Metanolmotorn Wärtsilä 32 har erhållit typgodkännandeintyg från flera klassificeringssällskap.

De fyra nya metanolmotorerna kommer att finnas tillgängliga för leverans vid olika tidpunkter från och med 2025.