Nyheter

Derome skriver nytt samarbetsavtal och stärker hållbarhetserbjudandet

Derome stärker sitt hållbarhetserbjudande genom att teckna samarbetsavtal med Prodikt, en digital tjänst och mjukvara som sammanställer miljö- och klimatdata i en lättillgänglig plattform.

– Kraven på att redovisa klimatravtrycket ökar på alla håll och med detta avtal vill vi fortsätta förenkla för kunderna och driva på utvecklingen i branschen. Vi löser det inte på egen hand, för att lyckas krävs samarbete med kunder, leverantörer och partners som ligger i framkant och där kommer Prodikt in i bilden. De har gjort ett suveränt jobb med att ta fram en lösning som samlar klimatdata på ett och samma ställe, det kommer underlätta inom hela värdekedjan säger Elina Aggerstam, Hållbarhetschef inom Derome Bygg & Industri AB.  

Långsiktigt samarbete

Samarbetsavtalet med Carbonzero, som driver plattformen Prodikt, möjliggör smidiga hållbarhetsanalyser på offertrar, projekt samt förenklar rapportering. Idag erbjuder Derome generisk data, men tillsammans med materialtillverkarna/leverantörerna kommer nu Derome via Prodikt kunna erbjuda produktspecifika data. Inledningsvis med fokus på klimatdata, men i förlängningen också cirkularitets- och hälsodata för byggprodukterna.

– Vi var tidigt ute med fossilfria transporter och erbjudanden som minskar våra kunders klimatpåverkan. Vårt samarbete med Carbonzero blir ytterligare en pusselbit för att vi tillsammans ska förenkla vardagen och hjälpa våra kunder till val som bidrar med både affärs- och miljönytta. För våra leverantörer kommer detta effektivisera datadelning, förenkla det dagliga arbetet med produkt- och hållbarhetsdata och framför allt skapa långsiktigt värde tillsammans.

En grund för hållbart byggande

Idag är det många olika yrkesfunktioner inom bygg- och fastighetsbranschen som använder Prodikt i sitt arbete. Carbonzero AB tillhandahåller den digitala plattformen Prodikt. Att utvecklas tillsammans med kunderna är en nyckel för att utveckla tjänsten, så även denna gång.

– Jag och vi ser verkligen fram emot att påbörja och utveckla samarbetet med Derome. Tillsammans skall vi göra det möjligt för fler att bygga hållbart och kunna navigera i den ”djungel” som hållbarhet ibland kan te sig som. Genom att knyta samma leverantörens information med Deromes kunder, skapar vi nu fantastiska möjligheter för hållbart byggande och ett framgångsrikt samarbete, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare av Carbonzero AB, som tillhandahåller plattformen Prodikt.

Fördelar med samarbetet och tjänsten:

Transparent klimatdata: Tydlig klimatinformation för varje byggprodukt möjliggör en snabb och enkel jämförelse av klimatavtrycket för olika alternativ.

Miljö- och affärsnytta: Klimatdata på produktnivå stödjer inte bara kundernas affär utan även deras övergripande arbete för att minska sin klimatpåverkan.

Hållbar utveckling: Att erbjuda produkter med låga klimatavtryck och lång livslängd rimmar med Deromes ambition att vara en drivande och ansvarstagande aktör inom byggindustrin.

Detta är Carbonzero och Prodikt:
Carbonzero AB tillhandahåller den digitala plattformen Prodikt, där man enkelt analyserar sitt byggprojekt, från produktval till förvaltning. I samarbete med tillverkarna görs produktfakta tillgänglig och jämförbar på en mängd olika parametrar. Prodikt gör ingen bedömning av produkterna utan valet ligger hos till exempel arkitekten, inköparen eller byggherren. Bolagets ägare är BIMobject AB.