Nyheter

Klimatavtrycket för golvvärme är lägre än för radiatorer

Denna kunskap är relativt ny och bygger på beräkningar med EPD:er. En EPD är en miljövarudeklaration som beskriver produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Den innehåller produktblad, processbeskrivning, metodval för livscykelanalysen och resultat av miljöpåverkan.

Den är granskad/verifierad av en oberoende tredje part och följer standarden för hållbarhet hos byggnadsverket, miljödeklarationer och produktspecifika regler.

I och med att vi kan luta oss tillbaka på den kunskapen och fakta som en EPD påvisar, så vet vi nu att klimatavtrycket är lägre för golvvärme.

Vattenburen golvvärme är mycket vanligt i enbostadshus, och blir nu allt vanligare i flerbostadshus. I kombination med värmepump får man helt enkelt mer värme ut i sin bostad per använd kWh i ett vattenburet golvvärmesystem jämfört med radiatorer. Med lägre driftkostnad och klimatavtryck och högre trivsel borde vattenburen golvvärme vara dagens nya standard i alla fastigheter.

Under senaste tiden har allt fler flerfamiljshus byggt med golvvärme. Ett av projekten är Kv. New York i Stockholm.

Alexander Ekberg, VD på KI Rör AB, har jobbat tillsammans med LK i projektet. Han säger att han tror att eftersom framledningstemperaturen är lägre för värmegolv jämfört med radiatorer så kommer det att byggas ännu fler flerfamiljshus med värmegolv i framtiden, då det är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv:

Beställaren valde golvvärme till projektet för att få den där lyxiga känslan. Men ett stort plus är ju att framledningstemperaturen är mycket lägre, vilket ger en lägre energiförbrukning!.

Ytterligare ett exempel är kvarteret Väduren som ligger i Skurup och stod klart 2021. LK har levererat golvvärme till huset som har 45 lägenheter.

Vi valde golvvärme för det är mer energisparande med ett lågvärmesystem i hela huset. Dessutom så upplever jag att komforten ökar med golvvärme även om det är mer energisnålt., säger Håkan Wilhelmsson, på Väduren i Skurup AB

LK har en uttalad ambition att golvvärme i flerbostadshus ska bli lika självklart som att välja golvvärme i samband med småhusproduktion.