Nyheter

Återbruk skapar nytt av det gamla i Värtahamnen

Som en del av Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt, har Stockholms hamnkvarter Värtahamnen högt uppsatta miljömål. Här växer en hållbar stadsdel fram, där fastighetsutvecklarna spelar en central roll. Ett exempel på detta är fastighetsutvecklaren Areim som moderniserar sin fastighet bland annat med hjälp av återbruk.

I Värtahamnens intervjuserie lyfter vi fram aktörer som på olika sätt är verksamma i området. Denna gång har vi intervjuat Elin Westergren, Asset manager på Areim som är med och utvecklar Värtahamnen, om dess fastighet T.31 och hur återbruk hjälper till att skapa en hållbar stadsdel.

Vad är det Areim gör i Värtahamnen?

– Vi äger fastigheten T.31 som ursprungligen byggdes på 1980-talet. Nu utvecklar vi den till ett kontorshus med kvaliteter som framtidens arbetsplatser kräver. Bland annat bygger vi ett gemensamt gym och omklädningsrum för hyresgästerna att nyttja, ett stort fint cykelrum som ska göra det enklare att cykelpendla, fina balkonger runtom huset och en underbar takterrass med utsikt över Värtahamnen och havet.

– Vår ambition är också att göra gaturummet mer inbjudande genom att utveckla gatuplanets tidigare industrilokaler till en plats för kommersiell verksamhet. Vår nya stora inglasade entré öppnar också upp framsidan av huset och suddar ut gränsen mellan de som rör sig i och utanför fastigheten. Vi tror att det kommer göra gatan mer levande och öka känslan av trygghet.

Ni har något ni kallar Återbruket i T.31 – vad är det?

– Planlösningen i T.31 bestod till stor del av många små kontorsrum och långa korridorer. En av de första åtgärderna vi behövde göra för att modernisera fastigheten var att riva invändigt. För oss var det viktigt att detta gjordes på ett hållbart sätt för att kunna återbruka så mycket material som möjligt. I T.31 har vi sedan skapat ett rum som vi kallar Återbruket, där vi visar exempel på det återbrukade materialet.

– Det vi inte kan använda själva säljer eller skänker vi bort för att se till att så lite material som möjligt går till spillo. Vi har till exempel i samarbete med Tarkett tagit hand om 25 ton utrivet linoleumgolv. Med den åtgärden sparade vi över 37 ton koldioxid vilket motsvarar cirka 5 personers totala koldioxidutsläpp under ett helt år.

Vad bidrar ni med i utvecklingen av Värtahamnen?

– Vår fastighet T.31 ligger i ett spännande område av Södra Värtahamnen, precis vid Gärdet, och är ingången för många boende, arbetande och passerande människor. Där utgör den en tydlig länk mellan de två områdena och blir en viktig pusselbit i utvecklingen av hela området.

– Med den omställning vi gör i fastigheten skapar vi förutsättningar för fler spännande företag att upptäcka området och verka här redan nu. Genom att öppna upp fastighetens bottenplan och tillföra kommersiell verksamhet bidrar det också till att göra hela området mer levande för de som bor och arbetar här. Med den stora utveckling som sker kommer Värtahamnen vara en fantastisk plats att arbeta och bo i, centralt placerad mellan staden och havet, med närhet till natur och grönområden.