Nyheter

Familjebostäder sätter gräns för klimatutsläpp från nybyggda bostäder

Familjebostäder vässar sitt klimatarbete. Fram till år 2030 ska klimatutsläppen från nybyggda bostäder minska med 50 procent. Bolaget sätter nu ett gränsvärde för klimatpåverkan från byggskedet för att gradvis halvera utsläppen.

Gränsvärde ställer krav på branschen

Boverket har föreslagit ett krav på gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan från år 2025.

Familjebostäder sätter gränsvärdet redan nu ett gränsvärde som är skarpare än Boverkets förslag:

Familjebostäders gränsvärde för år 2025 är 360 kg CO2e/kvm BTA med målet är att minska till 180 kg CO2e/kvm BTA till år 2030.

Boverkets förslag till gränsvärde för år 2025 är 375 kg CO2e/kvm BTA och 280 kg CO2e/kvm BTA till år 2030.

– Genom att sätta tydliga gränsvärden för vår nyproduktion tar vi ett stort steg mot att halvera vår klimatpåverkan till 2030. Det ger oss möjlighet att ställa krav på aktörer i branschen så att vi bygger med metoder och material som ger lägre utsläpp, säger Håkan Siggelin, chef för projektutvecklingsavdelningen på Familjebostäder.

Vad krävs för att klara gränsvärdet?

Familjebostäder klimatberäknar all nyproduktion sedan flera år tillbaka. Det är ett viktigt verktyg när vi ska minska vår klimatpåverkan. För att halvera gränsvärdena behöver utsläppen minska i alla delar av byggprocessen.

Det innebär flera utmaningar:

att inte bygga mer än nödvändigt i projekten. Kan vi undvika att bygga underjordiska garage och källarplan kan vi också minska utsläppen.

att rätt material används på rätt plats och att byggkonstruktionen är optimerad.

att använda material med lägre utsläpp från tillverkningen, helst återbrukade eller återvunna material.

– Vi ska granska klimatpåverkan genom hela byggskedet så att vepassi redan från start har förutsättningar att uppnå gränsvärdena. Målet är att minska mängden byggmaterial och välja material med lägre klimatpåverkan, säger Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder.

Foto: F. Muhammad