Nyheter

Ny sajt ger stöd för fossilfri och cirkulär upphandling

– Det går att kraftigt minska klimatutsläppen genom rätt kravställning i den offentliga affären. I förlängningen påverkar det också andra aktörer i samhället att minska sina utsläpp, säger Elvira Molin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns också ett stort intresse bland inköpare i privat sektor att ställa klimatkrav, trots att det inte är juridiskt tvingande.

– Många upphandlare har höga ambitioner och vill göra mer, men det tar mycket tid att själva formulera relevanta upphandlingskrav. Det är lättare att följa inarbetade rutiner och ta hjälp av andras erfarenheter, särskilt om man inte har med sig fler i sin organisation, fortsätter Elvira Molin.

För att underlätta detta arbete har IVL tagit fram en öppen plattform som samlar både fördjupande och översiktlig information om fossilfri och cirkulär upphandling. Upphandlingspanelen förmedlar också kontakter, fångar in synpunkter och andras erfarenheter med tips och råd från genomförda upphandlingar i verkligheten.

Är det inte dyrare att handla upp med klimatkrav?

– Det behöver inte bli dyrare. Det kan till och med bli billigare om man ser till de kostnader som uppstår i en produkts hela livscykel, och med krav på cirkularitet kan man dessutom slippa inköp helt och hållet. Med en god överblick över tidigare upphandlingar, samt framförhållning, kan det mycket väl leda till goda resultat både ekonomiskt och klimatmässigt, säger Sven-Olof Ryding, forskare på IVL.

Hur vanligt är det att offentlig upphandling beaktar klimatprestanda?

– Det är en växande trend, inte minst på grund av önskemål från leverantörssidan som är beredda att klara av allt tuffare upphandlingskrav. Dessutom framhålls betydelsen av en effektiv fossilfri och cirkulär upphandling med tydlighet i ett internationellt perspektiv, särskilt inom EU:s klimatsatsning ”Fit-for-55”, avslutar Sven-Olof Ryding.