Nyheter

Ny medlem i Advanced Biofuels Coalition

Colabit väljer samarbeten på EU-nivå för att påskynda omställningen till fossilfria flytande drivmedel för transportsektorn.

Advanced Biofuels Coalition är en koalition av ledande avancerade biobränsleproducenter och teknikutvecklare som åtagit sig att ge ett betydande bidrag till att uppfylla EU:s ambitioner att minska utsläppen från transport. Hållbara avancerade biobränslen är en snabb lösning som ger flera fördelar i form av CO2-minskning, investeringar, ökade intäkter för jordbrukare och skogsbruk samt en ökad energisäkerhet.

Magnus Nyfjäll, VD för Colabit ser fram emot att samarbeta med övriga teknikutvecklare och investerare i Europa som verkar för att påskynda omställningen till fossilfritt genom att tillverka och distribuera förnybara biodrivmedel.

– Betydande produktion av biodrivmedel skulle kunna sättas in idag under förutsättning att policy och regelverk som möjliggör långsiktiga investeringar implementeras, säger Magnus Nyfjäll. Vägen till en fossilfri värld kräver att vi tänker annorlunda och att vi vidtar åtgärder skyndsamt. På Colabit tror vi på att göra skillnad här och nu genom att använda det vi redan har.

Colabits styrelsemedlem Fredrik Törnqvist har lång erfarenhet från chefsroller i drivmedelsbranschen och arbetar sedan 2020 med påverkansarbete för Colabit i Sverige.

– Genom samarbetet inom LSB (Leaders of Biofuel; Advanced Biofuel Coalition) får vi access till politiker och tjänstemän inom EU kommissionen och parlamentet. Det är ett bra komplement till det påverkansarbete vi redan gör i Sverige, säger Fredrik Törnqvist.

Colabit har sedan 2013 framgångsrikt utvecklat förnybara flytande drivmedel som är direkt kompatibla med befintliga fordon och infrastruktur.

Colabit fokuserar nu på design- och tekniksamarbeten i väntan på slutligt godkännande av miljötillstånd för etableringen av ett nytt bioraffinaderi i Norrsundets hamn, norr om Gävle.

Foto: Tom Fisk