Nyheter

Castellum startar projekt för återbruk av betong

Tillsammans med Bjerking inleder Castellum i Uppsala ett projekt för att undersöka potentialen för återbruk av betong. Målet är att återbruka och nyttja så mycket som möjligt av betongen i redan befintliga byggnader för att uppnå utsläppsminskningar.

I projektet utreds också möjligheten att använda krossad betong som koldioxidsänka.

– Det här projektet ska öka kunskapen och driva på utveckling för minskade utsläpp från betongbyggnation. Det är en satsning som är till nytta för Castellums verksamhet men också en insats för miljö och klimatfrågan i stort eftersom betong är ett av våra absolut vanligaste byggmaterial, säger Michael Lundblad, projektchef Castellum.

Betong är ett väsentligt material vid byggnation men som vid tillverkning ger stora koldioxidutsläpp. Castellums långsiktiga klimatmål är att verksamhetens alla delar ska vara klimatneutrala 2030. Därför finns en stort fokus på att återvinna och återbruka material i bolaget.

Genom att återbruka betongen från byggnader kan stora klimatbesparingar uppnås. Betongens klimatpåverkan kan också minskas genom så kallad fraktionering. Genom att krossa betongen och låta den ligga i 4-6 månader sker en karbonatiseringsprocess, vilket innebär att betongen tar upp koldioxid ur luften och lagrar den permanent.

Castellum äger ett flertal fastigheter i Främre Boländerna i Uppsala som ska demonteras. I samband med utvecklingen av området ska nu fastigheten Boländerna 9:1, Märsgatan 2 demonteras och återbrukas. Till grund för detta projekt ligger bland annat två examensarbeten om återbruk av betong som studenter vid Uppsala universitet gjort.

– Vi ser fram emot samarbetet med Bjerking i det här projektet och hoppas kunna göra insatser som gagnar både vår bransch och klimatet i stor, säger Robert Ahlstedt, affärsområdeschef Uppsala.

Foto: Thomas Wolter