Nyheter

Effektiv ljusstyrning från Steinel för hållbar skola i Ålstaskolan

Ålstaskolan förenar hållbar arkitektur och naturnära lärande med Steinels effektiva ljusstyrning – en framtidssäker investering för Barkarbystaden.

Precis vid Järvareservatets kant ligger Ålstaskolan, en skola byggts med hållbarhet och flexibilitet i fokus och som tar till vara på naturen runtomkring. Här uppmuntras eleverna att röra på sig och uppleva det gröna, som en naturlig del av skoldagen.

Skolan planerad att stegvis kunna utvidgas och att växa tillsammans med stadsdelens behov och kommer med tiden att kunna välkomna upp till 1 100 barn, från förskola till årskurs 9, inklusive särskola.

Byggd för att möta framtidens krav

Den pedagogiska miljön i Ålstaskolan kännetecknas av flexibilitet och anpassningsbarhet, inte bara för att möta dagens krav utan också för att kunna hantera de pedagogiska utmaningar som kan dyka upp i framtiden.

Det är en vision som stöds av smarta lösningar som Steinels energisparande sensorer, installerade av El-linjen AB, som finns placerade runt om i hela byggnaden: i klassrummen, gymnastiksalen, matsalen, korridorerna och till och med toaletterna. Sensorerna ser till att belysningen anpassar sig till dagsljuset. De ser också till att det alltid är ljust och tryggt där barnen befinner sig, och släckt där de inte är.

Sven Ahlénius, huvudarkitekten från AIX, har tagit inspiration från naturen när skolan designades. Det centrala atriet är en symbol för skolans hjärta, och är den samlingspunkt som förbinder biblioteket, huvudentrén och matsalen.

Smarta ljusstyrning för alla skolmiljöer

– Ålstaskolan är en av många skolor som valt Steinels smarta ljusstyrning. Våra sensorer anpassar sig perfekt för olika skolmiljöer – från höga tak i gymnastiksalen till klassrum och korridorer. Vårt system är flexibelt och svarar på eleverna och lärarnas behov i realtid, säger Camilla Grönbladh, marknadschef på Karl H Ström, generalagentur för Steinels produkter.