Nyheter

Göteborgs klimatråd: ”Utsläppen måste minska drastiskt om staden ska nå sina klimatmål”

”Göteborgs stad har ett mål om att minska stadens utsläpp av klimatgaser med 70 procent till år 2030. Det är ett ambitiöst mål som placerar Göteborg i spetsen bland europeiska städer. Förra året tillsatte staden ett klimatråd med forskare för att bistå med råd om hur målen ska kunna nås. I vår första rapport, som offentliggörs i dag, kan vi konstatera att kommunen kommer ha väldigt svårt att nå detta mål om inte kraftfulla åtgärder vidtas.”

Det skriver Fredrik Hedenus, Chalmers, Sara Brorström, Göteborg Universitet, Niklas Harring, Göteborg Universitet, Frances Sprei, Chalmers, Thomas Sterner, Göteborg Universitet, Petra Svensson, Högskolan i Halmstad och Holger Wallbaum, Chalmers i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”Göteborg är en industristad där 50 procent av utsläppen kommer från de två raffinaderierna Preem och St1. Dessa raffinaderier producerar drivmedel som bensin och diesel till den svenska och europeiska marknaden. Dessutom värms de flesta göteborgares hus upp av spillvärmen härifrån.”

”Runt 20 procent av Göteborgs utsläpp kommer från avfallsförbränningen i Sävenäs samt gasturbinen i Rya som producerar värme och el. Det finns beslut på att ersätta Rya gaskraftverk med ett bioeldat kraftvärmeverk. Detta kommer minska utsläppen i staden med runt 5 procent.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/utslappen-maste-minska-drastiskt-om-staden-ska-na-sina-klimatmal.7cf899eb-5fb7-4421-95f6-0aa280bf31ab

Foto: Pasi Mämmelä