Nyheter

Innovativ och hållbar stadsutveckling öster om stan – följ den via qr-kuben

En pampig entréinstallation visar vägen in till blivande bostadsområdena Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden. Med sina 5,2 meter ska den upplysta qr-kuben i cortenstål sätta området på kartan – samtidigt som den också fungerar som en kanal där förbipasserande kan följa arbetet.

Det pågår ett intensivt arbete med att utvidga Piteå österut. Läget är unikt, eller vad sägs om fem minuters cykelfärd till stadskärnan, ett stenkast till golf- och padelbana samtidigt som du har skogen och vattnet runt hörnet?

Visionen är att utveckla området med attraktiva bostäder och där människan är i fokus. Här kan du lika gärna vara ute som inne. En blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer och boendekostnader skapar förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling.

När Strömnäsbacken och Pitholmshöjden är färdigbyggt kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1000–1400 invånare. Förutom bostäder finns en ny förskola på området, byggnation pågår av ett nytt särskilt boende (SÄBO) för äldre och planer finns för en ny skola och idrottshall.

För att uppmärksamma det arbete som görs på området har Samhällsbyggnad vid Piteå kommun låtit göra en entréinstallation i form av en qr-kub. Kuben står vid infarten till Strömnäsbacken etapp 2, mitt emot förskolan. Syftet är att förbipasserande ska kunna följa arbetet digitalt genom att scanna qr-koden på den stora kuben med sin mobil och då hänvisas till en webbsida med mer information.

Qr-kuben kompletterar traditionella kommunikationsvägar och är en hållbar lösning med aktuell information. Eftersom innehållet på webbsidan som qr-koden går till är utbytbar och kuben är flyttbar kan den användas till fler projekt i framtiden.

– Vi vill testa ett nytt grepp i kommunikationen för att sätta området på kartan. Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden är en satsning som vi tror mycket på och det tycker jag att qr-kuben också visar, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnad.

Smart stadsdel

För boende i det nya området är tanken att vardagslivet ska vara enkelt och att det ska vara lätt att leva hållbart – för både individ, samhälle och för miljön. Med det som utgångspunkt jobbar Piteå kommun och PIKAB tillsammans för att göra området till en smart stadsdel, där innovation och hållbara lösningar är centrala. I projektet ingår att undersöka och implementera smarta lösningar av olika slag. Området kommer bland annat att få ny, smart belysning som är uppkopplad och möjlig att styra på flera olika sätt för att vara så energieffektiv som möjligt.

Andra idéer som projektgruppen tittar på är att utveckla stadsdelen med hjälp av ny teknik såsom solceller, batterier, sensorer och smarta automatiserade styrningar. Genom tekniken kan områdets elbehov anpassas mot tillgången av el utan att det påverkar livskvalitén. Till exempel skulle området kunna hjälpa till att stötta elnätet när elbehoven i andra områden är större.

Området planeras och byggs för en minskad miljö- och klimatpåverkan samt ökat kretsloppstänk. Trygga gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik gör vardagslivet enkelt och jämställt. Här ska det vara enkelt att göra aktiva miljö- och klimatvänliga val i vardagen.

– Genom att utforska och implementera dessa lösningar är målet att vi ska utveckla Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden till Sveriges mest hållbara och barnvänliga område med innovativa boendelösningar. Tanken är också att arbetet som görs nu kan skapa en modell för hållbar utveckling som kan användas på fler projekt i framtiden, säger Jörgen Andersson Strand, projektledare Smart stad och vd PiteEnergi.

På bilden: En del av projektgruppen Smart stad: Jessica Nilsson, Jörgen Andersson-Strand, Andreas Lind, Daniel Eriksson, Per Westerberg, Kjell Lundholm, Johan Bäcklin.
Foto: Emelie Nyberg