Nyheter

Årets Dalapiloter

Igår utnämndes Handelsbanken i Dalarna, Setra Trävaror samt Dalecarlia Hotel och SPA till Dalapiloter för grön utveckling. Aktörerna har gjort stora insatser för att minska sin klimatpåverkan och övergå till förnybar energi. På så vis bidrar de till att uppnå Dalarnas energi- och klimatmål. De är också inspirerande föredömen inom sina respektive branscher.

Dalapiloterna har idag uppmärksammats på residenset i Falun. Tidpunkten för utnämningarna är noggrant utvalt. Samtidigt som FN:s klimatmöte COP28 pågår i Dubai vill vi passa på att lyfta regionala föredömen och inspirera till förändring. Under ceremonin lyfte landshövding Helena Höij vikten av Dalapiloternas arbete:

– Idag vill vi lyfta fram verksamheter som är föregångare i energi- och klimatomställningen. De är vad vi kallar Dalapiloter – de som visar att det är möjligt att ställa om, som inte är rädda att gå före, som ser att det stärker deras position och som kan tjäna som inspiration för oss andra.

Så utsågs årets Dalapiloter

Energiintelligent Dalarna, som är samverkansforumet för länets energi- och klimatarbete, utser Dalapiloter genom att ranka aktörer inom utvalda branscher. Rankningen görs utifrån deras arbete med att ställa om på energi- och klimatområdet. Syftet är att visa upp goda föredömen som andra kan jämföra sig med och inspireras av.

Samtidigt är rankningen ett sätt att följa upp branschernas egna klimatmål. Ansvariga för rankingen är Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna, med en jury ur Dalarnas energi, – klimat- och innovationsråd.

Setra i Långshyttan bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete

Setra Trävaror har utnämnts till Dalapilot i kategorin tillverkningsindustrier i Hedemora kommun. De har ambitiösa klimatmål som följs upp årligen. Stort fokus läggs på att bland annat minska klimatpåverkan från transporter.

Motiveringen lyder: ”Setra Trävaror AB bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete även för indirekt klimatpåverkan, med mål om att hela den svenska värdekedjan ska bli klimatneutral till 2030.”

Artikel om Setra Trävaror

På bilden: Anders Karlsson, Produktionschef och Henrik Koppla, Kvalitets- och processutvecklingschef, Setra Trävaror AB samt Helena Höij, landshövding

Foto: Kajsa Kilström/Länsstyrelsen i Dalarnas län