Nyheter

Årets hållbarhetsleverantör

Kraven att vinna har varit hårda och flera företag har varit med hela vägen till sista rundan. Vinnaren blev Hager.

– Priset bekräftar att vi ligger i linje med det som är viktigt inom hållbarhet, säger Johan Sundvall, hållbarhetsansvarig på Hager.

Fem nominerade företag var med i sista omgången av utvärderingen där kraven var hårda. Till slut korades Hager som vinnare. Priset delades ut av Rexel på Hagers huvudkontor i Mölndal.

– Som ledare har jag ett ansvar, det har jag använt till att sätta upp mål för vårt hållbarhetsarbete och se till så att det finns personer i organisationen som brinner för att få dem uppfyllda, säger Leif Hallén, vd på Hager.

En av dem som brinner för hållbarhet på Hager är Johan Sundvall som tillträdde rollen som hållbarhetsansvarig i slutet av 2022.

– Jag är superglad att vi vann! Jag vet att konkurrensen har varit hård. Hager strävar efter att göra det enkelt för kunden att göra hållbara val. Det här priset bekräftar att vårt arbete går i linje med våra kunders värderingar, fortsätter Johan.

Acceleration inom hållbarhet

Det som gjorde att Hager vann var deras förflyttning och acceleration inom hållbarhet under 2023. Bland annat har de utbildat den egna personalen i hållbarhet.

– De har också varit duktiga på att ta fram miljövarudeklarationer som möjliggör faktabaserade beslut för våra kunder, säger Humaira Baneryd, hållbarhetschef, Rexel. Hennes kollega fyller i:

– Hager har gjort en stor förflyttning inom hållbarhetsområdet på punkter som är viktiga för Rexels kunderbjudande, säger Anna Granlund, kvalitetschef, produkt, Rexel.

Motiveringen till priset:

”Genom ett metodiskt och målinriktat arbete har leverantören på kort tid gjort en stor förflyttning inom hållbarhetsområdet och implementerat hållbarhetsarbetet som en naturlig del i hela sin verksamhet.

Leverantören har kommit långt i arbetet med att ta fram EPD:er, vilket möjliggör medvetna faktabaserade beslut för kunder. Något som är starkt kopplat till Rexels arbete att göra hållbarhet till ett beslutskriterium.

Årets vinnare går från ord till handling – genom utförda spetsutbildningar har säljkåren fått verktyg och kunskap att göra hållbarhetsfrågan till affärsnytta. Vinnaren av Årets hållbarhetsleverantör 2023 bjuder in till samarbeten med kunder och inspirerar den egna koncernen att fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet och göra skillnad för klimatet.”