Nyheter

Ecophon lanserar sortiment med en tredjedel lägre klimatavtryck

Svenska Ecophon introducerar sex av sina populäraste akustiksystem med en tredjedel lägre livscykelutsläpp av koldioxid. Minskningen åstadkoms genom innovation och integrering av biogas i tillverkningen hos partnern Saint-Gobain Isover. Initiativet är ett steg mot Ecophons mål att bli den första tillverkaren av akustiklösningar med nettonollutsläpp.

Saint-Gobain Ecophon har utvecklat ett CarbonLow-sortiment med sex av sina bästsäljande ljudabsorbenter. Livscykelutsläppen är cirka 35 procent lägre i genomsnitt jämfört med standardprodukterna i glasull.

Utsläppsminskningen sker genom att fossilt bränsle byts ut mot närproducerad biogas i sortimentets tillverkning på produktionsanläggningen i Finland. Absorbenterna bibehåller samma tekniska egenskaper och höga prestanda, absorptionsklass A.

Den absorberande kärnan i Ecophons akustiksystem består redan av minst 70 procent återvunnet material. Nu kombineras effektiv resursanvändning med nya framsteg i produktionsstadiet. Som ett resultat uppnår Focus A-absorbenten utsläpp om endast 1,5 kg koldioxidekvivalenter/kvm under produktens hela livscykel (total klimatpåverkan, LCA-steg A1 till C4, i enlighet med EN 15804+A2). 

– Vi arbetar intensivt med vår färdplan för att nå målet om nettonollutsläpp senast 2050. Marknaden behöver se framsteg på flera fronter. Transparens, innovation och nära samarbete med aktörer i värdekedjan är några av våra viktigaste verktyg, säger Marie Clint, marknadschef, Ecophon Sverige.

Bygg- och fastighetssektorn står för över en femtedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Valet av material spelar en avgörande roll för att den siffran ska minska. Det nylanserade sortimentet stöttar kunder som vill minska de totala utsläppen i bygg- och renoveringsprojekt. Tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer underlättar beräkningar av byggnadens totala miljöpåverkan under dess livscykel, exempelvis för certifieringar såsom NollCO2, LEED eller BREEAM.

Initiativet är en del av Ecophons arbete mot nettonoll utsläpp senast 2050 samt delmålet att minska indirekta utsläpp i Scope 3 med 16 procent till 2030, jämfört med 2017. Ecophons egen produktion drivs idag huvudsakligen av förnybar energi. Som ett resultat har man redan år 2022 lyckats uppnå en 60-procentig minskning av sina utsläpp i Scope 1 och 2, jämfört med 2017.

– Nettonoll kräver insatser både på produkt- och organisationsnivå. Vi måste se till hela värdekedjan. Nu kan vi föra utsläppsminskningar vidare till byggnader som använder CarbonLow-sortimentet för att skapa goda inomhusmiljöer, säger Erika Edlund, hållbarhetsspecialist, Ecophon Sverige.

CarbonLow-sortimentet lanseras i Norden den 14 december och utökas till övriga marknader under 2024. Det nya sortimentet består av Master CarbonLow (kantutformningarna A, B, E och SQ) samt Focus CarbonLow (kantutformningarna A och E) och kommer successivt att utökas 

För mer information om CarbonLow-sortimentet, inklusive detaljerad hållbarhetsinformation i produktspecifika miljövarudeklarationer, se: 

https://www.ecophon.com/sv/carbonlow/ 

Läs mer om Ecophons strategi och arbete för att nå nettonoll koldioxidutsläpp här: 

https://www.ecophon.com/sv/about-ecophon/sustainability/

Foto: Gerd Altmann