Nyheter

Fair Transport: ”Kommunerna måste ställa hållbarhetskrav på transporter”

”Politikerna behöver göra det möjligt att gå från ord till handling och koppla övergripande miljömål till verksamheten.”

Det skriver Ulric Långberg och Tina Thorsell, Fair Transport i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Enligt Sveriges nationella klimatmål ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent till 2030. Detta gäller alla kommuner, regioner och myndigheter i landet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/kommunerna-maste-stalla-hallbarhetskrav-pa-transporter/

Foto: Marcin