Nyheter

Kraftigt sänkta drifts- och energikostnader när äldre tvättstugor i Örebro blev funktionella och hållbara trivselrum

Höga energi- och driftskostnader är något som kännetecknar många gemensamma tvättstugor hos Sveriges bostadsrättsföreningar. Tvättstugorna har ofta äldre utrustning och traditionellt sett har inte de gemensamma tvättstugorna kunnat betecknas som trivsamma rum där man gärna vistas.

Den här synen på tvättstugor håller dock på att förändras. Familjeföretaget PODAB i Askim har i många år hjälpt föreningar runt om i Sverige att förvandla äldre tvättstugor till trivsamma samlingspunkter. Den gemensamma tvättstugan lyfts upp som en viktig del i arbetet mot ett mer hållbart samhälle.

Ett exempel på detta är Riksbyggens bostadsrättsförening Stenhuggaren i Örebro.

PODAB jobbar aktivt med utveckling av högkvalitativ och energisnål tvättstugeutrustning samtidigt som de planerar tvättstugor med fokus på både funktion och trivsel. Ett viktigt mål är att kunna tillgodose ökade krav på hållbarhet.

Dessa krav har också hög prioritet hos Brf Stenhuggaren som arbetar mycket aktivt för att skapa ett hållbart boende. Föreningen har fått en utmärkelse av Riksbyggen; Årets Hållbarhetsförening inom marknadsområde Värmland-Örebro på Riksbyggen.

De har ett stort miljöengagemang och i föreningens styrelse finns en grupp som arbetar med hållbarhet och miljö. Brf Stenhuggaren har 167 medlemmar och beskriver sig som ”Örebros bästa bostadsrättsförening”. Sedan en tid skulle man kunna lägga till: ”med de finaste tvättstugorna”.

Under 2022 tog Brf Stenhuggaren ett beslut om att modernisera föreningens fem tvättstugor med nya maskiner och nya ytskikt.

– Det var inte ett svårt beslut. Vi såg hur mycket pengar vi lade på att reparera den befintliga utrustningen och till slut blir det inte försvarbart. Man kan inte reparera hur länge som helst. Med stigande elpriser ville vi också ersätta de äldre maskinerna med mer energi- och vattensnåla, säger Conny Granqvist som är vice ordförande i Brf Stenhuggaren.