Nyheter

Unikt samarbete möjliggör renovering av miljonprogram

Som fastighetsägare i ett miljonprogramsområde står man inför omfattande renoveringsbehov och investeringsbeslut som kommer ha stor klimatpåverkan. I ett unikt samarbete får nu kommun, allmännytta och privata fastighetsägare bidrag av Energimyndigheten för att genomföra en förstudie gällande gemensamma klimatinvesteringar i Norrliden.

Det är Kalmar kommun, Kalmarhem, LW Fastigheter, Rikshem, HSB Sydost och GodaHus som gått samman för en bidragsansökan med målet att samarbeta och tillsammans identifiera, prioritera och planera effektiva klimatinvesteringar.

Ansökan är godkänd av Energimyndigheten som bedömer att projektet, som behandlar frågan om hur äldre bostadsbestånd kan upprustas med hänsyn till social och ekologisk hållbarhet, ligger väl i linje med utlysningens syfte. Genom att utforska klimatinvesteringars roll för samverkan och utveckling av nya affärsmodeller tillsammans med kommunala och privata aktörer förväntas projektet kunna bidra till en ökad omställningsförmåga både inom kommunen och bredare, vilket svarar väl mot bedömningskriteriet samhällsnytta.

En konsult kommer nu anlitas för att i en förstudie utreda affärsmodeller för samarbetet samt identifiera inom vilka åtgärder som ett samarbete skulle öka omställningstakten. Projektet kommer att pågå fram till oktober 2024.