Nyheter

Klimatfond stöttar helsingborgarnas idéer för en klimatneutral stad

Nästa år kan aktörer i civilsamhället söka medel ur en ny fond för idéer, initiativ och projekt som kan bidra till hela stadens arbete mot klimatneutralitet. Fondens mål är att stötta utvecklingen av goda idéer, och att engagera civilsamhällets aktörer i omställningen mot ett klimatneutralt Helsingborg år 2030.

– I Helsingborg har vi höga ambitioner inom klimat- och miljöfrågorna där vi siktar på att vara klimatneutrala till 2030. Med klimatneutralitetsfonden visar Helsingborgs stad tydligt att vi vill skapa en möjlighet för helsingborgare och föreningar att vara delaktiga i vår gemensamma resa mot klimatneutralitet år 2030, säger Amir Jawad (L), ordförande i miljönämnden.

Finns för civilsamhället

För att nå målet om klimatneutralitet 2030 krävs samverkan mellan stad, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Klimatneutralitetsfonden förvaltas av Helsingborgs stad och vänder sig till fristående aktörer i civilsamhället. Syftet är att uppmärksamma och välkomna idéer, initiativ och projekt som kan bidra till ett klimatneutralt Helsingborg.

– Vi vet att det finns många idéer och ett enormt driv hos helsingborgarna. Men ibland behövs ett finansiellt stöd för att kunna förverkliga sina idéer. Det ska bli spännande att starta upp fonden och jag hoppas att det kommer in många förslag som kan bidra till ett klimatneutralt Helsingborg 2030, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

En miljon i budget

Klimatneutralitetsfonden kompletterar de plattformar och initiativ som staden redan driver för att engagera fler aktörer från olika sektorer i omställningen mot ett klimatneutralt Helsingborg 2030. I somras beslutade kommunfullmäktige om en budget på en miljon kronor för den nya klimatneutralitetsfonden. Den 14 december beslutade miljönämnden om mål och riktlinjer för den nya fonden, som ska startas upp och ta emot ansökningar i början av nästa år.

Bedöms utifrån samhällsnyttan

Sökanden till klimatneutralitetsfonden ska vara en aktör i civilsamhället (privatperson eller grupp) och 18 år eller äldre. Sökande privatpersoner kan inte vara anställda i kommunen eller ansöka för kommunal verksamhet.

Ansökningarna bedöms utifrån den potentiella samhällsnyttan för Helsingborgs stad och ska uppfylla minst ett av följande kriterier:

Projektet är en idé eller en metod som bidrar till minskade utsläpp av territoriella eller konsumtionsbaserade växthusgaser.

Projektet är en kolsänka som binder koldioxid.

Projektet stärker civilsamhällets engagemang i arbetet för klimatneutralitet.

Projektet bidrar till lärande, innovation eller nya samarbeten i stadens omställning till en klimatneutral stad.

Fakta: Klimatneutralitet i Helsingborg
Målet om klimatneutralitet 2030 har sin grund i FN:s Agenda 2030 och i Parisavtalet. I Helsingborgs nuvarande klimat- och energiplan innebär klimatneutralitet att alla utsläpp som sker inom Helsingborgs stads gränser ska vara 85 procent lägre jämfört med år 1990. Resterande 15 procent får kompenseras med hjälp av tekniska och biologiska kolsänkor som binder koldioxid från atmosfären. I klimat- och energiplanen har staden även antagit ambitionen att sänka konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till en hållbar nivå på 1–2 ton per invånare och år senast 2045.