Nyheter

Biokraft får förnyad ISCC-hållbarhetscertifiering för Henriksdal, Södertörn och Skogn

Biokraft, ledande inom nordisk biogasproduktion, har fått förnyat ISCC-certifikat för anläggningarna Henriksdal och Södertörn i Sverige samt Skogn i Norge. Certifieringen säkerställer spårbarhet i hela produktionskedjan och ger Biokraft fortsatt access till viktiga exportmarknader i Europa samt möjlighet att möta nordiska kunder som ställer höga krav.

ISCC, International Sustainability & Carbon Certification, är ett globalt hållbarhetscertifieringssystem som ger spårbarhet av återvunna och förnybara material genom hela leveranskedjan och verifierar att företag uppfyller sociala och miljömässiga standarder. Certifieringen erhålls genom en omfattande årlig revision av externa revisorer.

– Vi är mycket glada över att ha fått förnyade certifikat för våra tre största anläggningar. Certifieringen är ett kvitto på att vi levererar det vi säger och är ett viktigt led både i vårt hållbarhetsarbete och ambition att bidra till den gröna omställningen i samhället i stort, säger Matti Vikkula, VD och koncernchef, Biokraft International AB.

Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar

Efterfrågan på ISCC-certifierade produkter ökar från företag som vill kunna visa spårbarhet på insatsvaror i sina värdekedjor. Särskilt viktigt är det på Biokrafts exportmarknader, bland annat Tyskland och Nederländerna, där certifieringen även kan ge ett prispremium. Vi ser även att kraven på ISCC börjar ställas på vår inhemska(nordiska) marknad där man efterfrågar spårbarhet enligt europeisk standard.

ISCC bygger på EU-direktivet om förnybar energi (RED) och innebär en objektiv och standardiserad beräkning av utsläppen av klimatpåverkande koldioxid. Biogas är i sig själv en 100 % förnybar produkt som ger minskad klimatpåverkan, vanligen redovisad i gram CO2-ekvivalenter jämfört med fossila bränslen.

– Våra anläggningar har krav på sig om att klara en utsläppsreduktion om 60 % koldioxid men tack vare att vi producerar vår biogas på i huvudsak avfall har vi ofta en reduktion på omkring 90 % eller över. Vi kan genom beräkningar visa våra kunder hur stor koldioxidreduktion just deras biogas haft och certifieringen är garanten för att det är korrekt data våra kunder kan lita på och i sin tur kommunicera. Det är viktigt för trovärdigheten i hela värdekedjan, säger Tina Blix, Group Head of Sustainability, Biokraft.

Läs mer om Biokrafts hållbarhetsarbete och målsättningar:

www.biokraft.com/sv/hallbarhet.

På bilden: Lossning av flis från tåg vid Fortum Värmes nya biokraftvärmverk i Stockholm

Foto: Fortum Värme