Nyheter

Stort bidrag till Västernorrlands gröna samhällsomvandling

Idag beslutade Strukturfondspartnerskapet i mellersta Norrland* att bevilja det treåriga projektet HSO – Hållbar samhällsomställning – 12,7 miljoner kronor.

– Vår tids kanske viktigaste utvecklingsprojekt i regionen, menar Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Regionen står inför historiska tillväxtmöjligheter i och med att den gröna nya industrin fortsätter att söka våra breddgrader. Med denna snabba tillväxt följer ett stort krav på kommunerna i regionen att snabbt omvandla våra samhällen för att möta en efterlängtad befolkningsökning. Enligt beräkningar handlar det om 15 000 nya arbetstillfällen och innebära en inflyttning på minst 40 000 personer till regionen.

Det är en helt ny situation för regionens kommuner, och för att förbereda oss och skapa förutsättningar för den stora samhällsomställningen har regionens kommuner tillsammans format och ansökt om medel till projektet Hållbar samhällsomvandling – HSO.

Nu står det klart att strukturfondspartnerskapet i mellersta Norrland ger 12,7 miljoner kronor i utvecklingsstöd till projektet. Tidigare har Region Västernorrland beslutat gå in med 9 miljoner kronor och kommunerna satsar själva 10,3 miljoner kronor.

– Vi är otroligt stolta och glada över beskedet och att vi i Härnösands kommun fått förtroendet att ta ansvar för projektet. Detta är vår tids kanske viktigaste utvecklingsprojekt där regionen ska bli tongivande när det gäller företagsetableringar och grön omställning, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

– Med den starka tillväxt som nu väntar, behöver vi kroka arm med varann för att lyckas med samhällsbygget, säger Niklas Säwén (S), kommunstyrelseordförande i Sundsvall. Det handlar både om att ge våra invånare rätt förutsättningar i detta, men också att möta näringslivets ökade behov.

Projektet handlar om att identifiera smarta arbetssätt, dela kunskap mellan kommunerna för att effektivisera samhällsbyggandet samt att skapa förutsättningar för näringslivets ökade behov och därigenom bidra till en hållbar tillväxt i hela regionen. Projektet kommer även att innehålla påverkansarbete för att finna vägar att minska riskerna för de kommuner som står inför stora investeringar i samhällsomvandlingen.

– Västernorrland ska ställa om, från en region som krymper till en region som är en tydlig del av utvecklingen i norra Sverige, inte minst inom försvar och bioekonomi, säger Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelseordförande i Örnsköldsvik. Ett livskraftigt lokalt näringsliv som expanderar och ökad inflyttning ställer höga krav på oss i kommunerna. Vi måste säkra så att de som redan verkar här, men också de som flyttar hit, vill utveckla sina verksamheter med forskning.

– Vår region måste uppfattas som en viktig pusselbit i den gröna omställningen, med HSO-projektet blir vi en tydlig del av det som sker i hela norra Sverige, avslutar Andreas Sjölander.

* Strukturfondspartnerskapet är Västernorrlands och Jämtlands högsta beslutande organ kring hur EU-bidrag ska fördelas mellan olika projekt och satsningar.