Nyheter

Air France-KLM toppar listan: Använder mer hållbart flygbränsle än något annat flygbolag

Under 2023 har Air France-KLM ökat användningen av hållbart flygbränsle, SAF, till nästan det dubbla jämfört med 2022. Det innebär att flygbolaget toppar listan över de bolag som flyger med mest hållbart bränsle i världen.

När vi sammanfattar 2023 kommer Air France-KLM Group att ha använt 80 000 ton SAF, sustainable aviation fuel. Nu pågår arbetet med att säkra tillräckliga mängder SAF för att möta koncernens ambitiösa mål.

Air France-KLM:s förbrukning av SAF motsvarar redan idag nästan 17 procent av världens totala produktion. Bolaget ser ett behov av ökad produktion av hållbart bränsle för att kunna möta sina mål.

– Tillgången till SAF är en global utmaning. Vi behöver se kraftigt ökade investeringarna i produktionen, även i Skandinavien, för att klara omställningen, säger Maria Hagelberg, ansvarig för hållbarhetsfrågor på KLM i norra Europa.

Genom att själva köpa stora mängder SAF hoppas Air France-KLM också bidra till att öka produktionen i Europa och världen. Koncernen har satt ambitiösa mål som överstiger EU:s direktiv i ReFuelEU. Air France-KLM:s mål är att minska koldioxidutsläppen per passagerarkilometer med 30 procent till 2030, jämfört med 2019, och att under samma period nå 10 procent SAF i tankarna, medan EU:s krav är 6 procent.

– Vi ser det här som ett globalt åtagande, där vi som stor flygbolagskoncernern kan styra våra investeringar i en riktning som stimulerar utvecklingen av nödvändig produktion och infrastruktur för ett hållbarare flyg, fortsätter Maria Hagelberg.

Exempel på åtgärder som Air France-KLM vidtagit under 2023:

Ökat användningen av SAF till nästan det dubbla jämfört med föregående år

Säkrat betydande framtida SAF-leveranser genom avtal och avsiktsförklaringar (MoU:er) med leverantörer

Undertecknat strategiska partnerskap kring och investerat i produktionskapacitet för SAF

Engagerat kunder – både privatpersoner och företag – i dedikerade SAF-program

Investerat i modernare och bränsleeffektivare flygflotta