Nyheter

Hållbart glasbyte när Ryds Glas renoverar växthus på Rosendals Trädgård

För att fortsätta utvecklas hållbart och samtidigt bevara sitt rika kulturarv ska Rosendals Trädgård i Stockholm både renovera och bygga till. I ena delen av projektet renoveras fem stora växthus där Ryds Glas fått uppdraget för hela glasentreprenaden.

– Det här är en renovering där växthusen ska uppfylla höga krav gällande både hållbarhet, energieffektivitet, säkerhet och kulturarv. Hela projektet kontrolleras av stadsantikvarien. Vi renoverar stålstommarna samtidigt som vi förstärker konstruktionen och varsamt lägger in nya träprofiler. Mest spännande är användningen av återanvänt glas då mer än hälften av glaset kommer att komma från Skavank, berättar Sebastian Wigström, Varumärkes- och Hållbarhetschef på Ryds Glas.

– Inom glasbranschen slängs stora mängder glas varje år, trots att glaset är alldeles för bra för att kastas, och det var så vi kom på idén om Skavank. Här tar vi vara på allt från spill och avskär till glas som plockas med i retur från våra uppdrag. Genom att ge glaset en andra chans minskas CO2-utsläppet rejält.

För Rosendals Trädgård rör sig glasbytet om cirka 4,5 ton per växthus och tack vare Skavank kommer projektet spara ungefär 4 ton CO2 per växthus. Samtidigt kvarstår glasets alla garantier, egenskaper och säkerhetsaspekter.

Tin-Tin Jersild, vd för Stiftelsen Rosendals Trädgård, kommenterar samarbetet:

– Växthusen från förra seklet är i starkt behov av renovering och när vi gör detta är det viktigt med så lite miljöpåverkan som möjligt. Att minimera svinn och cirkulera resurser är del av stiftelsens DNA, så samarbetet med Ryds glas och deras återbrukade Skavank passar oss perfekt.

Hållbarhet i alla moment

Ryds Glas uppdrag för Rosendals Trädgård kommer sträcka sig över en femårsperiod och nu pågår renoveringen av det första växthuset. Växthuset mäter hela 16×6 meter och i projektet står Ryds Glas dessutom för renoveringen av stommen i trä och metall. Första växthuset väntas vara klart i april 2024 och under åren kommer resterande växthus att fortsätta färdigställas löpande.

– Det här är vår största renovering med Skavank hittills och en utmaning är att vi renoverar parallellt med pågående verksamhet. Här får man gå varsamt fram då det är en välbesökt plats med mycket folk i rörelse. Utöver säkerheten har vi lagt ett stort fokus på att hållbarheten ska omfatta hela projektet. En annan viktig miljöaspekt är att renoveringen också kommer att minska energiförbrukning för Rosendals Trädgårdar eftersom vi monterar isoler- och energiglas, säger Sebastian Wigström och avslutar:

– Projektet är ett tydligt exempel på hur företag och organisationer kan anpassa sig till en mer hållbar framtid med kreativt tänkande och väl valda material.