Nyheter

Plåt & Ventföretagen: ”Sverige behöver ett skatteavdrag som gynnar klimatomställningen”

Rotavdraget har haft betydelse för att minska efterfrågan på svarta tjänster. Samtidigt kritiseras systemet för att vara ineffektivt när det kommer till att öka arbetsutbudet. Det skriver Riksrevisionen i en rapport på onsdagen, enligt ett pressmeddelande.

”Rotavdraget i sin nuvarande konstruktion är inte effektivt utformat. Det skapar inte tillräckligt stora skatteintäkter genom minskat svartarbete och ökat arbetsutbud för att motivera statens kostnader”, säger riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet”.

Anita Hagelin, tf vd på Plåt & Ventföretagen kommenterar rapporten:

– Vi anser att det nuvarande rotavdraget är lite begränsat och inte alltid helt träffsäkert, vilket gör att det inte får någon bra effekt på samhällsekonomin. Därför är det dags för regeringen att reformera rotavdraget och ändra både syfte, krav och innehåll – samt när och hur det ska användas.

Plåt & Ventföretagen föreslår i stället en grön variant av rotavdraget som är avsett för alla typer av byggnader, med syfte att premiera klimatsmarta bygg- och installationstekniska lösningar. Att dessutom utvidga systemet genom att låta bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare få samma möjlighet att använda det, skulle i sin tur kunna leda till att många byggföretag slipper säga upp sin personal under lågkonjunkturen samt att det kommer att generera skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

– Ett annat problem är att det inte går att jämföra den period som Riksrevisionen har granskat med den verklighet som våra medlemsföretag nu möter de kommande åren. Bostadsbyggandet har redan kollapsat, vilket nu får negativ effekt på många omkringliggande branscher. För att undvika utbredd arbetslöshet och grogrund för svartarbete och organiserad brottslighet krävs det nu politiska initiativ, bland annat i form av ett reformerat rotavdrag, fortsätter Anita Hagelin