Nyheter

Kiilto Ventures investerar i svensk startup specialiserad på 100 % återvunna byggskivor

Kiilto Ventures investerar i RECOMA, en svensk startup som förvandlar förpackningsavfall till koldioxidsnåla, helcirkulära byggskivor som kan ersätta traditionella material, såsom plywood, gipsskivor och oriented strand board (OSB), utan extra kostnad eller ansträngning för byggare. Och eftersom inga jungfruliga material tillsätts under tillverkningsprocessen, uppnår driftavfall och vattenanvändning netto-noll.

Byggbranschen är en av de största bidragsgivarna till koldioxidutsläpp och avfallsgenerering. Bara i Sverige står byggbranschen för 20 % av de totala CO2-utsläppen (lika mycket som alla bilar i Sverige) och en tredjedel av landets avfall.

– Vi är stolta över att bidra till byggandets hållbarhetsrevolution och övergången till noll avfall och noll utsläpp av byggmaterial, att hjälpa företag och entreprenörer att göra nödvändiga förändringar idag utan nya verktyg, extra kunskap eller premiumpriser, säger RECOMA:s VD Max Rosenberg.

Ge nytt liv åt kasserat avfall

Kompositförpackningar – blandningar av olika typer av papper och plast – är bra för att skydda produkternas integritet, men svåra att återvinna. Det är därför bara en liten del av förpackningen går till nytt innehåll, resten förbränns vanligtvis.

Med RECOMAs patenterade process steriliseras och strimlas först förpackningsavfall som matkartonger och dryckesförpackningar innan det pressas in i skivor under hög värme. Nu kan engångsartiklar återvinnas och tillverkas om till hållbara komponenter samtidigt som de släpper ut 80-90 % mindre kol än produktionen av traditionella, träbaserade eller gipsbyggande skivor.

– RECOMA är ett exempel på hur vi, som individer och företag, framgångsrikt sorterar vårt avfall, möjliggör innovation i andra änden – där kasserade föremål kan återanvändas till värdefulla produkter, säger Christopher Mills, Discovery

RECOMA gör hållbarhet enkelt för byggande

Anmärkningsvärda tidiga användare, inklusive Skanska och Tetra Pak, utnyttjar RECOMA för att uppfylla företagens och kundernas miljömål.

– Vi ser en lucka i byggteknik och traditionella material, och med nya förkroppsligade koldioxidmål som sprider sig runt om i Norden, tror vi att RECOMA har en utmärkt position för att minska koldioxidutsläppen i vårt byggnadsbestånd, säger chefen för Kiilto Ventures Matti Rönkkö.

Bygga en hållbar framtid, snabbt

År 2023 återvann RECOMA cirka 1 000 ton avfall. Denna investering kommer att göra det möjligt för RECOMA att återvinna 7 000 ton avfall årligen, från och med 2024.

– Denna finansiering innebär fler maskiner, mer produktionskapacitet, mer avfall som återvinns och fler koldioxidutsläpp som slutligen sparas i byggbranschen, säger Rosenberg.

RECOMAs innovativa tillvägagångssätt har nyligen gett dem utmärkelsen 2023 New Ideas från SEB:s prestigefyllda Next Awards-program.

– RECOMA-grundarna har lyckats knäcka försäljning till en riktigt konservativ bransch. Vi är särskilt imponerade av deras förmåga att genomföra – från hur de samarbetar med andra startups för att multiplicera sin inverkan och hur de arbetar hårt för att bevisa att deras lösning fungerar, avslutar Mills.