Nyheter

Liquid Wind lämnar in ansökan om miljötillstånd för sin tredje anläggning för storskalig produktion av grönt elektrobränsle

Liquid Wind har ansökt om miljötillstånd för FlagshipTHREE vid Mark- och miljödomstolen i Umeå för att etablera sin tredje storskaliga elektrobränsleanläggning.

När anläggningen är i drift, beräknas den bidra till en årlig reduktion av 271 000* ton CO2-utsläpp. Ambitionen är att börja byggnationen under 2024 och att produktionen av elektrobränsle startar under 2027.

– Ansökan om miljötillstånd visar tydligt Liquid Winds starka engagemang för en värld utan beroende av fossila bränslen och stärker vår position som en viktig aktör i värdekedjan för elektrobränslen. Elektrobränslen är avgörande för utfasningen av fossila bränslen i branscher som är svåra att ställa om; som t.ex. sjöfarten som förbrukar 300 miljoner ton fossila bränslen varje år. Genom att gå över till elektrobränslen kan vi minska koldioxidutsläppen med över 90%. Genom att välja Umeå för etablering av vår anläggning bidrar vi också till att skapa gröna jobb i regionen, både direkta och indirekta, säger Claes Fredriksson, grundare och vd för Liquid Wind.

FlagshipTHREE byggs i samarbete med det kommunala energibolaget Umeå Energi AB på Dåvaverkets område. På anläggningen kommer koldioxiden från Dåvaverket att fångas in. Den biogena delen av den infångade koldioxiden skall användas för att producera det gröna elektrobränslet e-metanol som ersättning för fossila bränslen**.

Fakta om FlagshipTHREE i Umeå

Tidplan: Planerad byggstart 2024. Start på produktion 2027.

Planerad produktionskapacitet: 130 000 ton grönt elektrobränsle/år.

Beräknad koldioxidreduktion: 271 000 ton/år.

*Den planerade produktionen av det gröna elektrobränslet e-metanol i Umeå beräknas bidra till en minskning av utsläppen av växthusgaser med ungefär 271 000 ton CO2 per år. Detta primärt genom att ersätta fossilt fartygsbränsle (ungefär 199 000 ton CO2) och genom permanent inlagring av fossil koldioxid (ungefär 72 000 ton CO2).
**Biogen koldioxid fångas in från Dåvaverket och grön vätgas produceras med hjälp av förnybar elenergi från nyetablerad eller tillkommande förnybar elproduktion (exempelvis vindkraft). Koldioxiden och vätgasen bildar sedan grönt elektrobränsle i en metanolreaktor.