Nyheter

NSK Europe gör betydande miljöframsteg under räkenskapsåret 2022–23

Miljöfrågor fortsätter att vara det främsta fokuset i de flesta europeiska ekonomier. Bakom denna trend ligger allt strängare rättsliga skyldigheter över hela kontinenten, och många av dessa kräver att detaljerade miljödata skickas in. Detta krav kommer sannolikt att bli ännu mer utmanande under de kommande åren. Till följd av detta är det av största vikt att man arbetar med en miljömässigt ansvarsfull leverantör av lösningar inom rörelsekontroll, som NSK Europe.

NSK Europe fortsätter att förbättra sin miljöprestanda, och under de senaste tolv månaderna har vi sett betydande framsteg inom ett antal nyckelområden, i takt med att företaget arbetar mot sitt slutliga mål om att vara koldioxidneutrala.

Verksamheten är på god väg att nå sitt mål om att minska sina koldioxidutsläpp inom Scope 1 och Scope 2 med 80 % under innevarande räkenskapsår jämfört med baslinjen för räkenskapsåret 2017. Bland de mest framträdande initiativen kan nämnas introduktionen av nya gaseldade pannor vid NSK Europes anläggning i Kielce i Polen, vilka ersätter gamla koleldade pannor. Företaget räknar med att denna investering kommer att spara upp till 2 500 ton koldioxidutsläpp per år.

Ett annat exempel är NSK:s europeiska distributionscenter (EDC) i Tilburg, Nederländerna, som framgångsrikt förhandlade fram ett avtal med sin energileverantör om att leverera 100 % certifierad “grön” el. Detta initiativ kommer att spara 400 ton koldioxidutsläpp årligen. Faktum är att eftersom alla NSK Europes anläggningar och lager nu köper grön el, är företagets utsläpp inom Scope 2 nära noll. Detta bådar gott för efterföljande mål: 90 % minskning av utsläppen inom Scope 1 och 2 till 2026 (jämfört med räkenskapsåret 2017) och 100 % minskning (noll utsläpp inom Scope 1 och 2) senast 2030.

Att minska koldioxidutsläppen handlar naturligtvis om mycket mer än bara energi. Det är också mycket viktigt att hantera områden som vattenförbrukning och avfallsgenerering. Många initiativ hos NSK Europe pågår för närvarande för att hjälpa företaget att nå sitt mål för räkenskapsåret 2023 om att minska sin vattenförbrukning med 6 % jämfört med baslinjen för räkenskapsåret 2017. Anläggningen i Kielce sänkte till exempel sin vattenförbrukning med 500 000 liter per månad genom att byta till ett återcirkulerande system för kylning av anläggningens saneringspumpar.

En annan anläggning som genomför förändringar är Newark i Storbritannien. Genom att installera företagets första enhet för uppsamling av regnvatten sparade anläggningen uppskattningsvis 200 000 liter vatten under de första tolv månaderna. Det uppsamlade “gråvattnet” används sedan på toaletter.

NSK Europe fokuserar också på avfall och har redan uppnått en minskning med 16,5 % jämfört med baslinjen för räkenskapsåret 2022 och har även uppnått en återvinningsnivå på 96,8 %. Att minska avfall som stålskrot, slipspån, använd olja/emulsion och oljeförorenat avfall gynnar i stor grad miljön och sänker kostnaderna för avfallshantering.

Under innevarande räkenskapsår driver NSK Europe flera initiativ för att minska avfallsmängden. Till exempel: anläggningen NSK Needle Bearing Poland (NNBP) säljer nu 1000 kg kasserade träpallar i månaden till återvinning, anläggningen i Kielce utnyttjar återanvändbara oljerengöringsdukar för att minska denna typ av avfall med 22500 kg per månad och anläggningen AKS Precision Ball Poland i Żarów separerar olje- från emulsionsavfall för att möjliggöra återvinning och minska den månadsvisa avfallsmängden för denna typ med 1000 kg.

Även om förbättringar vid tillverkningsanläggningar har störst inverkan på hållbarheten, spelar NSK Europes icke-tillverkande resurser också en viktig roll. Till exempel uppgraderade kontoren på företagets Ratingen-anläggning i Tyskland stora delar av sitt belysningssystem till LED-armaturer, vilka använder cirka 75 % mindre energi. NSK Europes logistikfunktion rapporterar också om framsteg och har börjat använda en fragmenteringsmaskin för att återanvända kartongavfall som skyddande emballage i stället för att använda bubbelplast.

Trots det utmanande affärsklimatet fortsätter NSK Europe att göra miljöförbättringar utifrån tuffa mål om sänkta utsläpp av koldioxid. I slutändan är företaget fast beslutet att bidra till att bygga en hållbar värld genom att sikta in sig på avancerade miljömetoder.