Nyheter

Nordic Capital investerar i Sesol, en ledare inom teknik för förnybar energi

Nordic Capital har tecknat ett avtal om att förvärva en majoritetsandel i Sesol och ingå ett partnerskap med företagets grundare och ledning för att stödja dess fortsatta tillväxtresa och expansion. Sesol är en svensk solcellsinstallatör som erbjuder solceller, batterier och elbilsladdare till villor, lantbruk och företag.

Sesol hjälper sina kunder att sänka energikostnader och minska koldioxidutsläpp genom färdiga lösningar för förnybar energi. Bolaget har på kort tid blivit en av Sveriges ledande installatörer av solcellslösningar över hela värdekedjan från planering till slutinstallation.

Sesols grundare kommer fortsätta vara engagerade i företaget, som styrelsemedlemmar och som betydande minoritetsägare vid sidan av Nordic Capital. Tidigare minoritetsägaren SEB Private Equity kommer avyttra hela sitt innehav i samband med transaktionen.

Sesol, med huvudkontor i Jönköping, har sedan det grundades 2019 vuxit snabbt och lönsamt till att idag ha över 1 000 anställda på 14 orter. Omsättningen 2023 beräknas uppgå till närmare 3 miljarder kronor. Sesol har hittills installerat över 500 000 solcellspaneler till fler än 20 000 slutanvändare vilket resulterade i >100 MW kapacitet under 2022.

Sesol har en innovativ och skalbar centraliserad affärsmodell med en stark säljkår och egna lokala installationsteam och har stora tillväxtmöjligheter inom produkter, tjänster och geografier.

Nordic Capital har över 30 års erfarenhet av att öka tillväxttakten i innovativa företag och kan med sin branschkunskap och operativa erfarenhet bidra till att förverkliga Sesols fulla potential genom fokus på organisk tillväxt, geografisk expansion, digitalisering och investeringar i verksamhetsförbättringar. Partnerskapet med Sesol passar väl in i Nordic Capitals inriktning att investera i tillväxtföretag med affärsmodeller som möjliggör en grön omställning, som exempelvis Hjo Installation, Foxway, Autocirc och Sortera.

– Detta är ett erkännande av vår starka affärsmodell, kultur och skickliga medarbetare. Vi är glada över att ha fått Nordic Capital som ny partner. Vi delar samma vision och kultur. Nu kan vi stärka vår tillväxt och vårt erbjudande som kommer att driva solenergisektorn framåt, säger Robert Szöcs, VD, Sesol.

– Vi är stolta över att på kort tid ha byggt en ledande leverantör av solcells- och batterilösningar över hela kedjan från planering till färdig installation. Partnerskapet med en erfaren och kunnig investerare som Nordic Capital gör att vi kan växla upp expansionstakten och hjälpa fler kunder att minska sina energikostnader och sitt koldioxidavtryck på ett enkelt och säkert sätt. Vi ser fram emot samarbetet med Nordic Capital, kommenterar Victor Salomonsson, grundare av Sesol.

”Vi är mycket imponerade av teamet på Sesol. Att bygga ett ledande företag med en så robust och effektiv affärsmodell med nästan tre miljarder kronor i omsättning och god lönsamhet på bara fyra år visar ett sällsynt skickligt entreprenörskap. Nordic Capital ser fram emot att hjälpa Sesol att nå sitt mål på 10 miljarder kronor och tillsammans kunna fortsätta driva på omställningen till förnybar energi, säger Andreas Näsvik, Partner och Head of Industrial & Business Services, Nordic Capital Advisors.

– SEB Private Equity investerade i Sesol under 2022. Sesol är en snabbt växande solcellsinstallatör med en differentierad affärsmodell, som är aktiva på en marknad med stora tillväxtmöjligheter drivet av det ökade behovet av förnybar energi och energiomställningen. Vårt partnerskap med Sesol är precis den typ av investering vi söker: ett bolag med en skicklig ledningsgrupp med tillväxtambitioner och som är verksamt inom ett av våra fokusområden, hållbarhet. Att arbeta med Sesols organisation och dess grundare har varit en fantastisk tillväxtresa då bolaget växt från cirka 300 miljoner kronor i omsättning till den starka position bolaget har idag. Vi är övertygade om att Nordic Capital kommer att bli en ny bra ägare till Sesol och att Sesol och dess organisation är väl positionerade för att fortsätta sin framgångssaga, säger Magnus Ramström, Investment Director, SEB Private Equity.

Parterna har kommit överens om att villkoren för transaktionen inte kommer att offentliggöras. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2024 och är föremål för sedvanliga villkor, inklusive de myndighetsgodkännanden som krävs för att slutföra affären.

Deutsche Bank var finansiell rådgivare till Sesols aktieägare.