Nyheter

Peab länkar hållbarhetsmål till befintlig kreditfacilitet på 7 miljarder svenska kronor

I juni 2023 förnyade Peab sin grundfinansiering, då den befintliga kreditfaciliteten skulle löpa ut. Nu har den treåriga kreditfaciliteten på 7,0 miljarder svenska kronor även länkats till koncernens hållbarhetsmål. Därmed stärker Peab ytterligare sitt fokus på hållbarhetsarbetet.

Kreditfaciliteten på 7,0 miljarder svenska kronor löper till juni 2026 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år. Den länkas nu till Peabs hållbarhetsmål inom klimatområdet. Dessa mål är att till år 2030 minska utsläppet av växthusgaser för egen produktion med 60 procent (scope 1+2, ton CO2e/Mkr) och för insatsvaror och köpta tjänster med 50 procent (scope 3, ton CO2e/Mkr). Räntemarginalen för kreditfaciliteten är kopplad till bestämda nivåer på årliga utsläppsminskningar. Basår för båda målen är 2015.

– Att vi nu länkar vår grundfinansiering till dessa klimatmål är ytterligare ett led i vårt arbete med att ställa om verksamheten till att vara klimatneutral. Det visar samtidigt hur vi arbetar aktivt för att hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del i alla delar av vår verksamhet, säger Niclas Winkvist, CFO på Peab.

Nordea har agerat hållbarhetskoordinator.