Nyheter

Platzer i gemensam återbrukssatsning med Castellum, Vasakronan och Kålltorps Bygg

Tre av Göteborgs fastighetsjättar; Platzer, Castellum och Vasakronan går samman i en gemensam återbrukssatsning med Kålltops Bygg. Genom återbrukshubben Kålltorps REbygg kommer fastighetsbolagen att kunna nyttja återbrukat byggmaterial till både om- och nybyggnationer samt skicka byggmaterial till den fysiska hubben för andra att återbruka.

Det strategiska partnerskapet mellan bolagen markerar ett viktigt steg mot att minska avfallsmängderna och främja ansvarsfullt resursutnyttjande inom byggindustrin.

– Nu vi skalar upp återbruksmarknaden i Göteborg. Samverkan är enda vägen framåt för att öka de cirkulära materialflödena och minska avfallsmängderna i våra byggprojekt. Att dela plattform med Castellum och Vasakronan kommer att ytterligare driva på vårt arbete för förbättrad hållbarhet i fastighetsbranschen, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Inom ramen för Kålltorps REbygg kommer fastighetsbolagen att kunna använda skräddarsydda lösningar som täcker olika faser av byggprocessen inklusive inventering, demontering, hämtning, lagerhantering, förmedling, förädling, leverans och montering. Detta ger dem möjlighet att uppfylla specifika behov och krav vid lokalanpassningar på ett effektivt sätt. Gemensam vision för bolagen är att genom samverkan bli ledande inom återbruk och hållbara byggprinciper inom hela bygg- och fastighetsbranschen. Platzers hållbarhetsansvariga Emma Aaben välkomnar fler bolag att ansluta sig till initiativet.

– Att öka användningen av återbrukat material är ett av våra fokusområden för att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. Genom initiativet med en gemensam hubb hoppas vi att det ska bli lättare att använda mer återbrukat material. En utökad återbruksmarknad gynnar oss som aktörer i bygg- och fastighetsbranschen och våra hyresgäster, därför välkomnar vi fler bolag att ansluta sig, säger Emma Aaben, hållbarhetsansvarig på Platzer.

I bild fr.v. Mats Niklasson, projektchef Castellum Väst, Mattias Gustavson vd Kålltorps Bygg, Robin Skantze, chef för projektgenomförande Vasakronan och Johanna Hult Rentsch, vd Platzer Fastigheter.