Nyheter

Sweco hållbarhetslänkar sin garantifacilitet med SEB

Sweco har ingått avtal med SEB för att hållbarhetslänka befintlig garantifacilitet, vilken används för att säkerställa Swecos åtaganden gentemot externa motparter i bland annat Norden och Tyskland. 

Villkoren för bankgarantierna kopplas till mål för Swecos långsiktiga arbete med minskning av klimatutsläppen i den egna verksamheten, samt ökad jämställdhet bland medarbetarna.

– Swecos verksamhet genomsyras av att arbeta med hållbarhet på ett integrerat sätt. Sweco har sedan tidigare kopplat sin lånefacilitet om 400 miljoner euro till bolagets hållbarhetsarbete. Nu tar vi ännu ett steg, genom att koppla ytterligare en bankfacilitet till Swecos arbete inom klimat och social hållbarhet, säger Olof Stålnacke, CFO Sweco.

Sweco pressmeddelande från i maj 2023: 

Sweco Group – Sweco konverterar befintlig kreditfacilitet om 400 miljoner euro till ett hållbarhetslänkat lån

Bakgrund, Swecos hållbarhetsarbete

Sweco bidrar till minskade utsläpp och en hållbar samhällsutveckling framför allt genom de 120 000 kundprojekt som pågår för privata och offentliga kunder. I den egna verksamheten har Sweco som mål att halvera bolagets koldioxidutsläpp till 2030 och uppnå klimatneutralitet senast 2040. Alla oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter att bli och verka som arkitekter, ingenjörer, tekniker och specialister. Senast 2040 har Sweco som mål att andelen kvinnor i koncernen ska vara 40 procent.