Nyheter

Tilldelas Ecovadis platinacertifikatet för tredje året i rad 2023

Jungheinrich har återigen tilldelats ett platinacertifikat från EcoVadis för sitt företagsengagemang, vilket bekräftar dess position bland de topp 1% av världens mest hållbara företag. Jungheinrich har ett omfattande engagemang för mänskliga rättigheter och hållbara leveranskedjor.

Hamburg: För tredje gången i rad har det internationella CSR-värderingsinstitutet EcoVadis tilldelat Jungheinrich ett platinacertifikat för företagsansvar.

EcoVadis intygar därmed Jungheinrich enastående engagemang för miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

Med platinacertifieringen bekräftar EcoVadis återigen att Jungheinrich fortsätter att rankas bland de topp 1% av världens mest hållbara företag. 

– Jungheinrich skapar hållbart värde. Vi strävar efter att kombinera ekonomisk framgång med miljömässigt och socialt ansvar. EcoVadis förnyade platinacertifiering är ett bevis på att vi lyckas med det. För oss är det både en bekräftelse och en skyldighet att fortsätta driva framåt och utöka vårt engagemang i framtiden som en del av vår Strategi 2025+. Hållbarhet är och förblir grunden för vår koncernverksamhet, säger Dr Lars Brzoska, koncern-VD för Jungheinrich AG.

Pionjär inom miljöskydd och mänskliga rättigheter

I år lyfte EcoVadis särskilt fram Jungheinrich ”enastående” prestationer inom miljöområdet. Här uppnådde företaget maximalt antal poäng tack vare sina effektiva åtgärder för att bland annat minska utsläppen av växthusgaser och bevara värdefulla resurser.

Jungheinrich har tydligt förbundit sig till 1,5-gradersmålet och har som mål att etablera CO2e-neutral affärsverksamhet på alla anläggningar över hela världen senast 2030.

Alla Jungheinrich anläggningar i Tyskland, inklusive de sex tyska fabrikerna, har använt uteslutande grön el redan sedan 2021. Sedan dess har Jungheinrich-koncernen fortsatt att driva på övergången till förnybara energikällor över hela världen.

Under tiden har övergången till grön el redan slutförts helt i 21 länder. En viktig faktor i detta är också produktionen av företagets egen solenergi.

För detta ändamål driver företaget kontinuerligt på att utrusta sina anläggningar med egna solcellssystem och täckte nyligen parkeringsplatsen vid sitt huvudkontor i Hamburg med en 1 100 kvadratmeter stor solcellsanläggning.

Jungheinrich sparar också resurser genom att rekonditionera begagnade truckar i industriell skala. I denna process återanvänds eller återvinns upp till 99 procent av de råvaror som används i trucken. Jämfört med nyproduktion sparar företaget därmed upp till 80 procent CO2e.

Dessutom gör Jungheinrich stora ansträngningar för att säkerställa efterlevnaden av mänskliga rättigheter i hela sin värdekedja.

För detta ändamål har företaget utvidgat sitt befintliga hanteringssystem för hållbar upphandling så att det tar hänsyn till mänskliga rättigheter på ett särskilt sätt.

För att stärka de interna processerna för att säkerställa de mänskliga rättigheter har Jungheinrich också implementerat ett lämpligt riskhanteringssystem och har, förutom en Human Rights Officer, definierat andra ansvarsområden såsom Human Rights Council, som består av människorättsexperter inom koncernen.

Riskanalyser genomförs regelbundet för att i ett tidigt skede identifiera, bedöma och förebygga eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Den nuvarande platinacertifieringen av EcoVadis är Jungheinrich tredje topputmärkelse i rad, efter år 2022 och 2021. Dessförinnan hade företaget tilldelats ett guldcertifikat både 2020 och 2019.

EcoVadis anses vara en av världens ledande institutioner för bedömning av företagsansvar. Endast den mest hållbara 1% av alla utvärderade företag får ett platinacertifikat från EcoVadis.

Totalt analyserar EcoVadis hållbarhetsarbetet i mer än 100 000 företag över hela världen med avseende på miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.