Nyheter

Klimatomställningens kanariefåglar

Lysekil, Luleå och Slite. Tre orter där kraven på omställning till ett fossilfritt samhälle ställer tillvaron på ända. Under flera år har forskare från Linköpings universitet tagit del av invånarnas berättelser och sökt svaret på frågan vad som krävs för att omställningen bättre ska kunna förankras i samhället.

Förr i tiden användes kanariefåglar i engelska gruvor. Om de små djuren tuppade av visste arbetarna att luften började bli farlig att andas. Fåglarna var första varningstecknet.

Professor Eva Lövbrand vid Tema Miljöförändring kallar de tre orterna, Lysekil, Luleå och Slite, för ”klimatomställningens kanariefåglar”. Här finns tung industri som står för stora delar av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Kraven på omställning är därför stora och de som bor här är intensivt medvetna om det.

–Vi har ibland pratat om de här platserna som att de ligger i frontlinjen av omställningen. De är lite som kanariefåglarna. Här ser vi vad omställningen innebär, säger Eva Lövbrand.

I ett treårigt forskningsprojekt har de intervjuat kommunpolitiker, näringsliv, fackföreningsfolk och vanliga ortsbor. Tanken har varit att fånga in medborgarnas tankar om vad omställningen betyder på dessa orter och hur klimatpolitiken påverkar dem. Det är lokala röster som annars saknas i debatten, menar forskarna.

Det visar sig att även om orterna har mycket gemensamt finns det också skillnader.

I Lysekil är Preems raffinaderi en del av stadens själ. Kraven på omställning skapar en sorts identitetskris, visar forskarnas intervjuer. Folk ställer sig frågan vad de och orten blir utan oljeindustrin. Kraven på förändring väcker nostalgi och osäkerhet.

I Luleå är stämningen delvis en annan. SSAB och stålindustrin är redan på gång med omställningen. Tillverkningen ska bli fossilfri. Det finns mycket stolthet kring det på orten, men också viss oro. Vad händer med de norrländska älvarna när SSAB tredubblar sin elkonsumtion?

I Slite på Gotland står cementfabriken mitt i byn och kalkbrotten omgärdar platsen. Miljöeffekterna är mycket påtagliga. Det finns en ängslan över kalkbrytningens påverkan på grundvatten och biologisk mångfald, lika mycket som en oro för vad som händer när produktionen måste ställa om.

–Det är en tematik som återkommer i Slite. Att den gotländska naturen offras för att den klimatneutrala cementen ska bygga det fossilfria samhället på fastlandet. I Slite är det fråga om ekologisk överlevnad här och nu. I Luleå har man redan börjat resan mot framtiden och i Lysekil handlar det fortfarande mycket om historien, fortsätter Eva Lövbrand.

I intervjuerna framkommer även gemensamma drag hos orterna. Oron för att jobb ska försvinna förstås, men även motsättningen mellan land och stad. Känslan av att villkoren för klimatomställningen bestäms någon annanstans och att bördorna inte blir rättvist fördelade.

Forskarnas slutsats är att det saknas forum för dialog mellan politikerna på den nationella nivån och medborgarna lokalt. Folk på alla tre orterna efterlyser samtal om framtiden där de får vara en del.

– Om man vill erkänna att medborgarnas röster också spelar roll är det viktigt att skapa plats för dialog och aktivt visa intresse för att lyssna, säger Anna Bohman, universitetslektor på Tema Miljöförändring.

Forskningsstudien kan sägas bli en del av det samtal som invånarna saknat, men omställningen kan också var svår att prata om. Det är inte helt självklart att man som Lysekilsbo talar öppet om att man är kritisk mot den industri som så många är beroende av.

Studien har finansierats av Formas och gjorts i samarbete mellan Linköpings universitet och University of Newcastle.

PublikationerCatalyzing industrial decarbonization: the promissory legitimacy of fossil-free Sweden, V Brodén Gyberg, E Lövbrand. Oxford Open Climate Change, Volume 2, Issue 1, 2022, doi: 10.1093/oxfclm/kgac004
Transitioning unions: what constitutes a just transition for Swedish trade unions? J Gärdebo. Oxford Open Climate Change, Volume 3, Issue 1, 2023, doi: 10.1093/oxfclm/kgac006
In the Shadow of an Oil Refinery: Narrating Just Transitions in the City of Lysekil, E Lövbrand, V Brodén Gyberg. Ingår i: Governing toward a green decarbonized state: The interplay between state and non-state actors in Sweden, [ed] Bäckstrand, K., Marquardt, J., Nasiritousi, N., and Widerberg, O. (eds), Cambridge: Cambridge University Press, 2023, 1