Nyheter

Locus Energy förvärvar ytterligare hållbar vindproduktion i Södra Götaland

Locus Energy försätter att växa genom ett nytt förvärv av lokal vindkraftsproduktion med goda utvecklingsmöjligheter. Verken är belägna i Staffanstorps kommun, Skåne.

Locus Energy har tillträtt två vindkraftverk belägna på Trolleberg i Staffanstorps kommun på gränsen till Lund i SE4. Enercon verken som uppfördes 2011 har en effekt om 2,3 MW vardera med en total produktion på 11,5 GWh per år. Säljare är lokala ägare genom Vindproduktion i Flackarp AB. Affären omfattar också ett nytt arrende på 30 år som bland annat medger möjligheter att investera i batterilager.

Södra Sveriges kommuner har genomgående ett effektunderskott. Det hämmar det lokala näringslivets tillväxtmöjligheter och bromsar elektrifieringen av såväl industri som transporter. Elprisområdet SE4, där Skåne ingår, är det område i Europa med minst installerad elproduktionskapacitet i förhållande till användning.

– Cirka 50% av vindkraften i Skåne är över 15 år gammal. Samtidigt är utbyggnadstakten låg. Det gör det ännu viktigare att tillvarata potentialen i befintliga anläggningar som den vi nu tillträtt, säger Niklas Sörensen, VD Locus Energy

Vi har värdesatt en snabb och enkel transaktion med en ny ägare som med kompetens och långsiktigt kapital tar ett ansvar för verksamheten över tiden, vilket är viktigt för oss här på Trollebergs gård, säger Carl-Johan Wachtmeister, Ordförande Vindproduktion i Flackarp AB

Locus Energy investerar tillsammans med fonden SEB Nordic Energy i anläggningar för hållbar lokal energiproduktion i Norden som kan uppgraderas med ny teknik för att accelerera utvecklingen av det lokala energisystemet. I dagsläget är Locus Energy närvarande genom direktinvesteringar i 20 svenska kommuner.