Nyheter

T.Loop förvärvar datacenter i centrala Stockholm

T.Loop har förvärvat ett 800 mdatacenter med hög säkerhetsnivå i centrala Stockholm. Anläggningen kommer att genomgå en modernisering och omvandlas till ett Data Energy Center under 2024.

– Förvärv av befintliga datacenter är en viktig del i T.Loops etableringsstrategi, säger Mathias Lindqvist, Chief Engineer och en av T.Loops grundare. Vi ser en stor potential i denna anläggning där vi kommer kunna återanvända den befintliga infrastrukturen och därmed snabbt kunna erbjuda centrets colocationtjänster till våra kunder. Samtidigt ser vi även goda förutsättningar att kunna återvinna all värme som genereras i datacentret till att värma fastigheten som den är belägen i.

Genom förvärvet utökar T.Loop sin datakapacitet kraftigt, vilket är i linje med bolagets tillväxtplan. Bolaget öppnade sitt första Data Energy Center® i norra Stockholm i december. T.Loop har ett unikt koncept som använder vätskebaserad kylning av servrarna och använder restvärmen för att värma upp den byggnad som datahallen är belägen i men kan även återföras direkt till fjärrvärmenätet.

T.Loops Data Energy Center® blir snabbt klimatpositiva genom att de byggs i befintliga byggnader och ersätter befintlig uppvärmning av fastigheten med sin restvärme från servrarna. Vid förvärv av äldre datacenter ser bolaget till att återanvända så hög andel av befintlig infrastruktur som möjligt för att minska datacentrens klimatpåverkan utan att ge avkall på kvaliteten i sina colocationtjänster.

– I en cirkulär affärsmodell gäller det att maximera nyttjandet av resurser i alla led. Genom att vi etablerar våra Data Energy Center® i befintliga byggnader och återvinner restvärmen har vi tagit stora kliv i att minimera vår klimatpåverkan. Men vår ambition är högre än så, vilket innebär att vi kontinuerligt utvecklar vårt koncept för att säkerställa minsta möjliga klimatpåverkan utifrån scope 1-3. För många av våra kunder utgör IT en allt större klimatbelastning och vi vill göra vårt yttersta att våra kunder ska kunna fortsätta sin digitalisering och samtidigt minska sina CO2-utsläpp, säger Cecilia Hjertzell, hållbarhetschef på T.Loop.

Foto: Bruno