Nyheter

Nytt partnerskap för att engagera fler hushåll i energiomställningen

Greenely meddelar ett nytt innovativt partnerskap tillsammans med Evify. Detta samarbete är ett avgörande steg för att engagera fler hushåll i energiomställningen, och kopplar samman försäljning av laddboxar med frekvensreglering och balansering av det svenska elsystemet.

Evify, Sveriges ledande aktör inom försäljning och installation av laddboxar, kommer att integrera Greenelys tjänster och virtuella kraftverk i sitt kunderbjudande. Greenely ansvarar för att tillhandahålla tekniken som möjliggör för kunder att bli en del av balanseringen av elnätet.

– Vi är glada över vårt samarbete med Evify, som speglar vår gemensamma vision och ambition. Tillsammans formar vi ett framåtblickande och holistiskt kunderbjudande, vilket är ett unikt tillfälle att kombinera våra styrkor för att skapa ett påtagligt mervärde för slutkonsument, säger Tanmoy Bari, VD och medgrundare av Greenely.

Initialt erbjuder Greenely och Evify en integrerad laddboxlösning där kunder som köper en laddbox via Evify får rabatterat pris och blir en del av det virtuella kraftverket, där de får ta del av en månatlig intäkt som baseras på din elbilsladdning. Evifys befintliga kundbas kommer även att erbjudas möjligheten att ansluta sig till detta system.

– Vårt samarbete med Greenely belyser en spännande riktning för branschen, där vi kombinerar varandras styrkor för att skapa något större. Genom detta partnerskap skapar vi en synergisk lösning som ger mervärde för våra kunder. Det är ett spännande exempel på hur samarbete kan driva innovation och framgång, säger Philip Hägglund, VD och medgrundare av Evify.

Greenely fortsätter sitt arbete med att främja effektivitet och förnybar energi genom innovativa lösningar och teknologier, och detta partnerskap är en viktig del i att skapa en hållbar och intelligent energiframtid.