Nyheter

Copernicus: 2023 det varmaste uppmätta året någonsin

Globalt nådde temperaturerna exceptionellt höga nivåer 2023. The Copernicus Climate Change Service (C3S), genomfört av Europeiska centrumet för medellånga väderprognoser på uppdrag av Europeiska kommissionen med finansiering från EU, övervakade flera viktiga klimatindikatorer under året och rapporterade om uppmätta rekord, såsom den varmaste månaden som någonsin uppmätts och dagliga globala medeltemperaturer som kortvarigt överskred förindustriella nivåer med mer än 2°C. 

Aldrig tidigare uppmätta globala temperaturer från juni och framåt ledde till att 2023 blev det varmaste uppmätta året någonsin, och överträffade därmed med bred marginal det tidigare varmaste året 2016. Rapporten Global Climate Highlights 2023 bygger huvudsakligen på ERA5:s nya analysdata.

I rapporten presenteras en sammanfattning av 2023 års mest relevanta klimatextremer och de viktigaste drivkrafterna bakom dem, såsom koncentrationer av växthusgaser, El Niño och andra naturliga variationer.

Carlo Buontempo, chef för Copernicus Climate Change Service:

– De extremer som vi observerat under de senaste månaderna ger en dramatiskt vittnesbörd om hur långt vi nu är från det klimat där vår civilisation utvecklades. Detta har djupgående konsekvenser för Parisavtalet och all mänsklig verksamhet. Om vi vill hantera våra klimatrisker på ett framgångsrikt sätt måste snabbt vi fasa ut fossila bränslen samtidigt som vi använder klimatdata och kunskap för att förbereda oss för framtiden.

Viktiga händelser i den globala ytlufttemperaturen:

2023 är det varmaste uppmätta kalenderåret i globala temperaturmätningar sedan 1850

2023 hade en global medeltemperatur på 14,98°C, 0,17°C högre än det tidigare högsta årsvärdet 2016

2023 var det 0,60°C varmare än genomsnittet för 1991–2020 och 1,48°C varmare än den förindustriella nivån 1850–1900

Det är troligt att en 12-månadersperiod som slutar i januari eller februari 2024 kommer att ligga mer än 1,5°C över den förindustriella nivån

2023 är första gången som varje dag har överstigit 1°C över den förindustriella nivån 1850–1900. Nästan 50 procent av årets dagar överskred tröskelvärdet på 1,5°C för åren 1850-1900 och under två dagar i november var den globala dagstemperaturen för första gången mer än 2°C varmare

Den årliga genomsnittliga lufttemperaturen var den varmaste som någonsin uppmätts, eller nära den varmaste, över stora delar av alla hav och alla kontinenter utom Australien

Varje månad från juni till december 2023 var varmare än motsvarande månad under något tidigare år

Juli och augusti 2023 var de två varmaste månaderna som uppmätts. Sommaren på norra halvklotet (juni-augusti) var också den varmaste årstiden som uppmätts

September 2023 var månaden med den största temperaturavvikelsen över genomsnittet någonsin för 1991–2020 i ERA5-dataset 

December 2023 var den varmaste decembermånad som uppmätts globalt, med en medeltemperatur på 13,51°C, 0,85°C över genomsnittet för 1991-2020 och 1,78°C över 1850-1900 års nivå för månaden. Du kan få tillgång till information som är specifik för december 2023 i vår månadsrapport

Viktiga händelser i temperaturer vid havsytan:

Den globala genomsnittliga havsytetemperaturen förblev ihållande och ovanligt hög och nådde rekordnivåer från april till december

Under 2023 uppmättes en övergång till El Niño. Våren 2023 tog La Niña slut och El Niño-förhållanden började utvecklas, där WMO deklarerar uppkomsten av El Niño tidigt i juli.

Höga ytvattentemperaturer i de flesta havsområden, och i synnerhet i Nordatlanten, spelade en viktig roll i de globala  ytvattentemperaturrekorden

De aldrig tidigare uppmätta ytvattentemperaturerna var förknippade med marina värmeböljor runt om i världen, bland annat i delar av Medelhavet, mexikanska golfen, Karibien, Indiska oceanen och norra Stilla havet samt stora delar av Nordatlanten

Viktiga temperaturhändelser i Europa:

2023 var det näst varmaste uppmätta året i Europa, 1.02°C  över genomsnittet för 1991–  2020, 17°C kallare än 2020, det varmaste året som registrerats i Europa

Temperaturerna i Europa låg över genomsnittet i 11 månader under 2023 och september var den varmaste septembermånad som någonsin uppmätts

Den europeiska vintern (december 2022 – februari 2023) var den näst varmaste vintern som uppmätts

Medeltemperaturen för den europeiska sommaren (juni-augusti) var 19,63°C, med 0,83°C över genomsnittet var det den femte varmaste som uppmätts

Den europeiska hösten (september-november) hade en medeltemperatur på 10,96°C, vilket är 1,43°C över genomsnittet. Detta gjorde hösten till den näst varmaste som uppmätts, bara 0,03°C kallare än hösten 2020