Nyheter

Ny ordförande för Fastighetsägarnas hållbarhetsråd

Einar Mattssons hållbarhetsutvecklingschef Johanna Wikander är ny ordförande i Fastighetsägarnas hållbarhetsråd.

Nu är det klart att Johanna Wikander, hållbarhetsutvecklingschef på Einar Mattsson, axlar ordförandeskapet i Fastighetsägarnas hållbarhetsråd efter Cecilia Fredholm Vaarning.

– Jag är tacksam över förtroendet som ordförandeskapet innebär och ser fram emot att jobba med våra gemensamma prioriteringar. I de utmanade tider vi befinner oss i är hållbarhet ur alla aspekter mer aktuellt än någonsin, säger Johanna Wikander.

Fastighetsägarnas hållbarhetsråd har det senaste året breddat arbetet från grön hållbarhet och klimat till att också arbeta med social hållbarhet.

– Det har varit en välkommen breddning av rådets arbete. Bland frågorna som står på agendan för kommande år finns bland annat EU:s hållbarhetsredovisningskrav (CSRD), biologisk mångfald och aktivt arbete med klimatpåverkan och återbruk inom förvaltning , fortsätter Johanna Wikander.

– Vi är mycket glada och stolta över Fastighetsägarnas hållbarhetsråd som aktivt stöttar oss som branschorganisation och på ett högst påtagligt sätt bidrar till att flytta fram och underlätta branschens hållbarhetsarbete, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Om Fastighetsägarnas hållbarhetsråd
Fastighetsägarnas hållbarhetsråd bildades 2019 för att genom ledarskap samt kunskapsspridning möjliggöra hållbar omställning inom fastighetsbranschen. Hållbarhetsrådet arbetar med att identifiera och driva utveckling och policyfrågor av gemensam karaktär inom hållbarhet. Rådet utgör ett bollplank, kunskapsnav och inspiratör för hållbar stadsutveckling och hållbara fastigheter. Läs mer om Fastighetsägarnas hållbarhetsråd. https://www.fastighetsagarna.se/om-oss/fragor-vi-arbetar-med/hallbarhet/medlemskap-initiativ-och-natverk-inom-hallbarhet/