Nyheter

WISE investerar 500 miljoner kronor i utrustning för materialforskning för ökad hållbarhet

WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, är den största satsningen på materialforskning för hållbarhet i Sverige och är möjlig tack vare finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WISE investerar nu 500 miljoner kronor i utrustning och infrastruktur vid sju universitet i Sverige. Investeringen är den största satsningen i sitt slag i Sverige.

För att bekämpa klimatförändringar och för att ställa om till ett hållbart samhälle finns ett stort behov av nya avancerade material. För att snabba på denna omställning behövs infrastrukturer för spetsforskning som kan bidra till att skapa mer kunskap om material och utveckla gröna teknologier.

– Att hitta nya material för en hållbar värld kan bara uppnås genom mer kunskap. Materialvetare använder sig av forskningsverktyg i form av spektrometrar, mikroskop och andra instrument för att upptäcka och förstå materialens grundläggande egenskaper. Vi är mycket entusiastiska över denna satsning på infrastrukturer och utrustningar, och vi är övertygade om att de kommer att få ett enormt genomslag och snabba på omställningen, säger Magnus Berggren och Olle Eriksson, föreståndare respektive vice föreståndare för WISE.

Mer om forskningsplattformarna

I satsningen finansieras infrastrukturer för transmissions- och svepelektronmikroskopi, fotoelektronspektroskopi, kärnmagnetisk resonans och avbildande magnetisk resonans, masspektroskopi, kristallografi, additiv tillverkning, samt ett flertal dedikerade fabrikations- och synteslaboratorier för elektroniska och cirkulära material. Flera av plattformarna kommer att vara distribuerade infrastrukturer, med kompletterande utrustningsuppsättningar på olika universitet. Ytterligare omfattande finansiering och stöd tillhandahålls också av de sju partneruniversiteten inom WISE.

Utrustningen förväntas tas i bruk med början under 2024 och löpa under hela projektperioden för WISE. För den mer tidskrävande uppbyggnaden av WISE forskningsplattformar förväntas utrustningen tas i bruk under 2025.

Foto: Antonio Cansino