Nyheter

PFAS långt under gränsvärdena i Örebro kommuns dricksvatten

PFAS är en stor grupp miljöskadliga kemikalier som lätt sprids med vatten, jord och luft. Framöver väntar hårdare krav på provtagning och åtgärder för PFAS i dricksvatten. Provtagningar av Örebro kommuns dricksvatten visar att förekomsten av PFAS på dricksvattet ligger långt under gränsvärdena.

– Det finns flera olika PFAS-ämnen och under 2023 analyserade vi samlingsprover på PFAS 11, PFAS 4 och PFAS 21, berättar Fredrik Kilstam, driftchef på Vattenverket, Örebro kommun. Proverna visade att vi låg långt under gränsvärdena på samtliga mätpunkter. Det känns väldigt bra att kunna ge det beskedet till örebroarna, och det innebär att vi inte behöver vidta åtgärder inför 2026, då de högre kraven på PFAS börjar gälla.

Detta gäller även kommunens tre mindre vattenverk på landsbygden, där samtliga hade väldigt låga värden.

– Vi fortsätter ta prover en gång om året i alla våra vattenverk för att hålla koll på vårt dricksvatten, säger Fredrik Kilstam. Vi har i grunden bra råvatten och vår produktion håller hög kvalitet, vilket ger bra dricksvatten ut i kranarna.

Fakta om PFAS
PFAS är fett-, smuts- och vattenavvisande och används som beläggning eller impregnering av olika material som metall, papper, textil och läder. De skapar glatta ytor och är därför mycket använda i till exempel livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel, färg och kosmetika. Det här innebär att PFAS-kemikalier finns överallt.
PFAS kan bland annat kan orsaka cancer, leverskador, nedsatt immunförsvar, hormonrubbningar samt sämre fertilitet. Kemikalierna är extremt svåra att bryta ner. Arbete pågår bland annat inom EU med skärpt lagstiftning och förbud för att minska förekomsten av PFAS i samhället.
Från 1 januari 2023 gäller EU:s nya dricksvattendirektiv. Det innehåller bland annat nya gränsvärden för PFAS i samtliga länder inom EU. Sedan tidigare finns krav på att ta prover för att kontrollera PFAS 11, som innefattar de vanligaste PFAS-ämnena. Från 1 januari 2026 utökas kravet. Då ska prover tas på även PFAS 4 samt PFAS 21, genom ett samlingsprov som innefattar 21 olika PFAS-ämnen.

Foto Terése Classon Sundh

På bilden: Fredrik Kilstam