Nyheter

Snart är det svenska pantsystemet helt fossilfritt

I dagarna tas Returpacks nya elektrifierade flexoekipage i bruk. Ytterligare ett steg på vägen mot målet, att transporterna ska vara helt fossilfria 2025. Ett mål som ligger inom räckhåll redan under 2024.

I Norrköping på Händelö ligger Returpacks anläggning, det svenska pantsystemets hjärta. Hit transporteras alla pantade dryckesförpackningar i Sverige, för att kunna bli till nya förpackningar i ett slutet cirkulärt system. Årligen bidrar pantsystemet till en besparing på 180 000 ton koldioxid.

– Genom att få hela svenska folket att panta gör vi en stor klimatinsats och det är givetvis viktigt att vi dessutom, i vårt vardagliga arbete, har höga målsättningar för vårt hållbarhetsarbete, säger Sara Bergendorff, hållbarhets- och kvalitetschef på Returpack.

Returpack har högt ställda mål: att verksamheten ska vara klimatneutral till 2030. Ett viktigt delmål på vägen mot klimatneutralitet är att transporterna till dess är 100 procent fossilfria, vilket troligtvis kommer att uppnås redan 2024. Under 2023 hade Returpack ett mål på 99,5 procent fossilfria transporter och nådde 99,8 procent under sista kvartalet.

– Vi uppnår med högsta sannolikhet vårt mål ett år tidigare, vilket vi är väldigt stolta över. Vi hanterar ständigt ökande pantvolymer och jobbar därför kontinuerligt med att förbättra våra logistiklösningar och hållbarhetssäkra våra transporter. Tillsammans med våra leverantörer och det nya eldrivna flexoekipaget har vi nu tagit ytterligare ett viktigt steg på resan mot klimatneutralitet till 2030, säger Marie Skoog, logistikchef på Returpack/Pantamera.

I flera år har Returpack ställt om för att transporterna ska bli helt fossilfria, med hjälp av bland annat biogas och elektrifiering av flottan. I dagarna tas en helt ny elektrifierat flexoekipage i bruk, men redan i juni 2023 började en av Sveriges första eldrivna komprimatorbilar att transportera pantade förpackningar, och överraskade positivt på många plan. Den planerade körsträckan per laddning har visat sig vara längre än beräknat, och genom att följa och analysera den data som genererats har man kunnat optimera rutterna ytterligare.

– Det handlar om att få maximalt med körsträcka utan att nyttja offentliga laddningar mer än absolut nödvändigt. På så sätt kan vi använda tiden till insamling istället för laddning, fortsätter Marie Skoog, Logistikchef på Returpack.

Konferens om elektrifierad fordonspark

– Just datainsamling och analys är en nyckel i en effektiv elektrifierad fordonsflotta, men också att utbilda förarna. Vid övergång till eldrivna fordon kan föraren påverka energiåtgången i mycket större utsträckning än med förbränningsmotor, konstaterar Marie Skoog.

För att framtidssäkra verksamheten och inspirera samarbetspartners och leverantörer kommer Returpack att hålla en konferens 7–8 februari om omställningen till elektrifierade transporter. Huvudpunkter på konferensen är erfarenheter från leverantörernas omställningsarbete, uppkopplade fordon för beslutstöd, fordonsutbud och batterikapacitet, planering av laddning och laddparker, samt hur behoven av kapacitet i elnätet ser ut framöver.

– Vi vill som en stor logistikaktör dela med oss av våra kunskaper och vi har stor tilltro att vi tillsammans med våra leverantörer och andra intressenter har tillräcklig kunskap och vilja att skynda på omställningen mot ett emissonsfritt pantsystem, avslutar Marie Skoog, logistikchef på Returpack.