Nyheter

Hållbarhet möter historia i Gamla Uppsala

Österledens förskola började byggas våren 2022 och den nya, röda förskolan stod klar för verksamhet i slutet av 2023. På tisdagen den 16 januari invigde Skolfastigheter och Uppsala kommun de nya lokalerna tillsammans med förskolans barn.

Uppsala kommun fortsätter växa genom inflyttning och nybyggnad i många stadsdelar – en utveckling som ökar behovet av förskoleplatser. Österledens nya förskola står på en tidigare obebyggd tomt i snabbt växande Fornby, Gamla Uppsala. Förskolan är byggd i trä och har rödmålad fasad, vilket påminner om den omgivande arkitektur som historiskt kännetecknat många hus i området.

– Österledens förskola är ett välkommet tillskott för alla närboende småbarnsfamiljer. Det känns mycket bra att vi kan öppna en ny, trivsam förskola som också smälter så fint in i bostadsområdet, säger utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin (S).

Funktionella och trivsamma inne- och utemiljöer

Den nya förskolan är byggd i två plan och vinkel, där utformningen ger både en trivsam inramning och skärmar av ljudet från närliggande vägtrafik. Förskolan rymmer åtta avdelningar och har plats för totalt 144 barn. Utemiljön är skapad för att stimulera rörelse, där rikligt med utrustning finns tillgänglig för olika former av lek och aktivitet. Österledens förskola erbjuder även barnen en närhet till fin natur och strövområden i omgivande skogspartier och genom närliggande Linnéstigen.

Barn och personal, som i slutet av 2023 flyttade från en modulförskola i närområdet, har nu efter ett par månader börjat bo in sig i de nya lokalerna.

– Förskolan är så vacker med sin faluröda färg och våra lokaler är både rymliga och stimulerande för barnens utveckling. De två torgen som förbinder huskropparna, ger oss fina möjligheter till servering och är uppskattade gemensamma ytor för pedagogisk verksamhet. Förskolegårdens utformning möjliggör för barnen att sova väderskyddat ute, samtidigt som de också har gott om plats att gunga, klättra, springa och skapa. Barnen trivs med alla möjligheter till lek och uppskattar verkligen de trivsamma läshörnorna inne i förskolan, säger rektor Karin Sandén.

Fokus på barnens behov och hållbarhet

I bygget av Österledens förskola har barnperspektivet varit en naturlig utgångspunkt, vilket resulterat i både funktionella och hållbara fastighetslösningar. I förskolans kök har exempelvis serveringsbänkar anpassats i höjd för att barnen lätt själva ska kunna nå maten och servera sig sin lunch. Byggnaden, liksom det mesta i utemiljön, består av trä och lekutrustningen har konstruerats med giftfria material. På förskolans tak finns en monterad solcellsanläggning som försörjer verksamheten med el.

– Vi på Skolfastigheter är mycket stolta över att vi med Österledens förskola lyckats förena både funktionalitet och hållbarhet, med mycket trivsel för verksamhetens barn och personal, säger Simon Mughrabi, Fastighetschef på Skolfastigheter. 

Läs mer om projektet att bygga:

Österledens nya förskola.