Nyheter

Manpower satsar på vidareutbildning för gröna jobb

För att möta det stora kompetensbehovet i den gröna omställningen satsar Manpower på en egen vidareutbildning inom grön kompetens.

Manpower avser genom ett nytt samarbete med EIT InnoEnergy, en av de ledande europeiska utbildningsinstitutionerna inom grön kompetens, att utbilda flera hundra tusen människor i Europa till 2025. Utbildningarna kommer att ske på områden som vätgas, batterier, koldioxidavskiljning och -lagring samt vindkraft. I Norden genomförs de första utbildningarna under 2024.

– Företag har omfattande behov av att fylla på med kompetens för att klara den gröna omställningen, samtidigt som det ofta rör sig om mycket specifika kompetenser. Vi räknar därför med att vidareutbilda brett, från produktionsmedarbetare till ingenjörer säger Steinar Instefjord, nordisk direktör för gröna jobb på ManpowerGroup. 

Den svenska industrins hittills kända satsningar på grön omställning beräknas av Industriekonomerna kunna skapa nära 50 000 nya jobb i Sverige, inklusive både direkt och indirekt sysselsatta. Enligt World Economic Forum kan den gröna omställningen skapa 30 miljoner nya jobb världen över till 2030. Kompetensbehovet är så stort att utbildningsväsendet inte kan täcka behovet. Manpowers utbildningar ska vara ett komplement till redan befintliga utbildningsutbud på yrkesskolor och universitet.

Utbildningarna genomförs med kombination av teori och praktik på företag. Inom det europeiska programmet erbjuds utbildningar för ett 70-tal roller, bland många andra batteritekniker, produktionsingenjörer och underhållsoperatörer för elfordonsladdare med 35 certifieringar på drygt tio språk.

– Med denna nya kompetens kommer medarbetare både stärka sin ställning på arbetsmarknaden och ha möjlighet att stödja Europas övergång till en framtid med nettonoll, avslutar Steinar Instefjord. 

Mer information samt källor:

InnoEnergy är en av de ledande europeiska utbildningsinstitutionerna inom grön kompetens.  https://www.innoenergy.com/skillsinstitute

ManpowerGroups samarbete med InnoEnergy i Europa https://investor.manpowergroup.com/news-releases/news-release-details/manpowergroup-and-innoenergy-skills-institute-partner-upskill

ManpowerGroups erbjudande i den gröna transformationen
https://www.manpowergroup.se/din-partner-inom-gr%C3%B6n-kompetens

Industriekonomernas rapport IO-analys-2023 https://industriarbetsgivarna.se/wp-content/uploads/2023/08/IO-analys-2023-Industriekonomerna-1.pdf

World Economic Forum The Future of Jobs Report 2023 https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Foto: René Bittner