Nyheter

Möbeltransporter i Göteborg blir märkta med Bra Miljöval

Nu kan företag i och kring Göteborg och Uddevalla välja möbeltransporter med låg miljö- och klimatpåverkan. Sedan 1 januari är transporterna från serviceföretaget ADayservice AB märkta med Bra Miljöval.

ADayservice AB klarar Bra Miljövals högt uppställda krav på lokala godstransporter. Företaget använder enbart elfordon för sina transporter och alla köps begagnade. För att nå upp till märkningens krav har bolaget bytt till Bra Miljöval-märkt el som innebär höga miljökrav på den förnybara elen och att det avsätts medel till miljöfondsprojekt för att minska elproduktionens skador.

Andra krav som transportbolaget klarar är att fordonen tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter i godkända tvätthallar. Dessutom har alla förare lön, semester, arbetstid och försäkringar i nivå med kollektivavtal.

— Det är roligt att få sätta Bra Miljöval-märket på transporter som körs av ett företag som brinner för att minska samhällets klimatpåverkan och resursanvändning. Den nya licenstagaren är även mån om sina anställda. Utöver att uppfylla miljömärkningens krav på att alla förare ska omfattas av arbetsrättsliga villkor tecknar de kollektivavtal efter årsskiftet, säger Marielle Aspevall, produktansvarig Bra Miljöval Transporter.  

— När vi startade ADayservice 2018 var vår ambition att maximera servicenivån och samtidigt minimera klimatpåverkan. Vi är oerhört stolta att få märka våra transporter med Bra Miljöval, detta är ett kvitto för oss i vårt fokus att minimera klimatpåverkan, säger Daniel Adolfsson, VD för ADayservice AB. 

Miljökrav på Lokala godstransporter :

Krav på ökad andel el- och/eller gasfordon. Innan år 2025 ska andelen av dessa utgöra lägst 50%, från 2025: 75% och från och med år 2026: 100%.  

Drivmedlets klimatpåverkan: enbart förnybara drivmedel med mycket låg klimatpåverkan tillåts.   

Utsläppsklass: som lägst utsläppsklass Euro 6/VI.  

Specifika krav vid inköp av elfordon för ökad insyn i elbilstillverkningen.   

Krav på arbetsrättsliga villkor, försäkringar och avtalspension som omfattar alla anställda samt krav på trafiksäkerhet.   

För lägre energianvändning ställs krav på ruttoptimering och utbildning i sparsam körning samt ytterligare fem valbara krav där minst ett av dem ska uppfyllas.