Nyheter

Grönt ljus för ny lag mot grönmålning och vilseledande produktinformation

Parlamentet har gett grönt ljus åt ett direktiv som ska förbättra produktmärkningen och förbjuda vilseledande miljöpåståenden:

Allmänna miljöpåståenden och annan vilseledande produktinformation förbjuds

Bara hållbarhetsmärkningar som bygger på officiella certifieringssystem eller som fastställts av offentliga myndigheter tillåts

Garantiinformationen görs synligare och en ny märkning om garantiförlängning införs

Direktivet antogs på onsdagen med 593 röster för, 21 emot och 14 nedlagda röster. Det ska skydda konsumenterna från vilseledande marknadsföringsmetoder och hjälpa dem att göra bättre inköpsval. För att uppnå detta ska otillbörliga marknadsföringsmetoder som grönmålning och planerat åldrande för varor föras upp på EU:s lista över förbjudna affärsmetoder.

Mer korrekt och tillförlitlig reklam

Viktigast är att de nya reglerna gör produktmärkningen tydligare och tillförlitligare genom att förbjuda allmänna miljöpåståenden som ”miljövänligt”, ”naturligt”, ”biologiskt nedbrytbart”, ”klimatneutralt” och ”eko” utan bevis.

Hållbarhetsmärkningarna ska också regleras. De är förvirrande för konsumenterna: de finns på allt fler varor och jämförelsedata saknas. Framöver ska bara hållbarhetsmärkningar som bygger på officiella certifieringssystem eller som fastställts av offentliga myndigheter tillåtas.

Det blir också förbjudet att påstå att en produkt har en neutral, minskad eller positiv inverkan på miljön på grund av utsläppskompensation.

Fokus på hållbarheten

Ett annat viktigt mål med den nya lagen är att få producenter och konsumenter att fokusera mer på varornas hållbarhet. I framtiden ska garantiinformationen bli synligare och en ny och gemensam märkning ska göra det lättare att välja varor med längre garanti.

De nya reglerna förbjuder också ogrundade påståenden om hållbarhet, till exempel att en tvättmaskin håller för 5 000 tvättar om detta inte är sant under normala förhållanden. Det blir också förbjudet att uppmana konsumenter att ersätta förbrukningsvaror tidigare än absolut nödvändigt, vilket ofta är fallet med till exempel bläckpatroner. Varor får heller inte påstås vara reparerbara när de inte är det.

Parlamentets föredragande, Biljana Borzan (S&D, Kroatien):

– Den här lagen kommer att förändra vardagen för alla européer! Vi kommer att ta ett steg bort från slit- och slängkulturen, göra marknadsföringen mer transparent och bekämpa förtida föråldring av varor. Människor kommer att kunna välja produkter som är mer slitstarka, möjliga att reparera och hållbara tack vare tillförlitliga märkningar och annonser. Viktigast av allt är att företagen inte längre kan lura människor genom att säga att plastflaskor är bra eftersom företaget planterat träd någonstans – eller säga att något är hållbart utan att förklara hur. Det här är en stor seger för oss alla!

Nästa steg

Direktivet måste nu också godkännas slutgiltigt av rådet, varefter det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Sedan har EU-länderna 24 månader på sig att införa det i nationell lagstiftning.

Bakgrund

Det nya direktivet är tänkt att fungera tillsammans med det kommande direktivet om miljöpåståenden, som för närvarande diskuteras i parlamentets utskott. Detta direktiv blir mer specifikt och ska ge mer detaljerade villkor för hur man får använda miljöpåståenden.

Mer information:

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen 

Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (17.01.2024) 

Hela den interinstitutionella avtalstexten 

Videoinspelning med debatten i plenum (16.01.2024) 

Foto: dimschu