Nyheter

Södra stationsstaden i Kävlinge börjar ta form

Den nya detaljplanen för Södra stationsstaden, området runt det gamla kommunhuset i Kävlinge, har nu fått laga kraft. Här kommer Riksbyggen och Nordr att bygga flerbostadshus och radhus med beräknad start 2024/2025.

På platsen där det gamla kommunhuset står idag och i området däromkring kommer Södra stationsstaden att växa fram. Detaljplanen för området, som innehåller fem kvarter med nya flerbostadshus och radhus, har nu fått laga kraft. Under 2024/2025 beräknas Riksbyggen och Nordr påbörja omvandlingen av området.

Grönska och byggnader i harmoni med omgivningen

I det som ska bli Södra stationsstaden finns idag ett stort antal äldre träd. Dessa ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt så att området behåller sin gröna känsla. Samtidigt öppnas naturområdet närmast järnvägen upp och görs mer tillgängligt.

Miljöcertifiering och seniorbostäder

På platsen där nuvarande kommunhus står planerar Riksbyggen omkring 120 bostäder. Husen byggs med stort hållbarhetsfokus och kommer bland annat att certifieras med Miljöbyggnad silver.

På området framför Attendos särskilda boende, där det idag bland annat finns en öppen yta som tidigare nyttjats som parkeringsplats, planerar Nordr ett kvarter med flerbostadshus och en tomt för radhus.

Omvandlingen av området Södra stationsstaden beräknas påbörjas 2024/2025.